Veel gestelde vragen over een bestelautoverzekering

Vragen over: Autoverzekeringen

Hoe kan ik iemand anders aansprakelijk stellen?

U heeft een aanrijding gehad en constateert schade aan uw auto die door iemand anders is toegebracht.
U kan het volledige traject van schade verhalen kosteloos uitbesteden aan 112schade.nl. Zij verhalen voor u de schade op de tegenpartij. Dit kan volledig kosteloos omdat 112schade.nl de gemaakte kosten voor het verhalen van de schade in rekening mag brengen bij de tegenpartij.

Natuurlijk mag u het ook zelf doen. Volg dan de volgende stappen.

U kunt de tegenpartij voor de schade aansprakelijk stellen via de WAM-verzekering van de tegenpartij. Vul als eerste het schadeformulier ter plekke in en laat deze ook door de tegenpartij ondertekenen.

Daarnaast is het belangrijk dat namen en adressen van mogelijke getuigen noteert. Dit kunnen ook inzittenden zijn die op dat moment in uw auto aanwezig waren. Maak als het kan foto’s van de schade die als bewijsstukken kunnen dienen. Daarna gaat u naar de politie om aangifte te doen waar u een kopie van het proces verbaal ontvangt.

Om de tegenpartij aansprakelijk te stellen heeft de verzekering het volgende nodig om een en ander goed te kunnen beoordelen:

  • Het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier
  • De naam en adressen van getuigen
  • Bewijsstukken zoals foto’s
  • Mogelijk ontvangen correspondentie van de tegenpartij
  • Een kopie van het proces verbaal van de politie
  • Nadat de verzekering alles heeft ontvangen zal deze beoordelen wie aansprakelijk is voor de aanrijding.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Hoe werkt het met het al dan niet meeverzekeren van BTW en BPM?

Vaak kunnen bedrijfsauto’s en personenauto’s die zakelijk worden gebruikt exclusief BTW worden verzekerd op een bestelautoverzekering. Bedrijfsauto’s die (nieuw) zijn gekocht na 1 juli 2005 kunnen daarnaast in veel gevallen ook exclusief BPM worden verzekerd. Dit resulteert in een aanzienlijke lagere premie doordat de verzekeringsmaatschappij van een lagere waarde uitgaat.

Dit betekent wel dat de verzekeringsmaatschappij bij een schade ook exclusief BTW en/of BPM zal uitkeren.

Wanneer kan ik BTW verrekenen?

U kunt BTW verrekenen wanneer u bijvoorbeeld een eigen zaak hebt en over (de aanschaf van) de zakelijke auto de BTW kunt verrekenen. Bij het maken van een vergelijking wordt gevraagd of u BTW kunt verrekenen. Wanneer u deze vraag met ‘ja’ beantwoordt, wordt de oorspronkelijke cataloguswaarde (en dus de verzekerde waarde) automatisch verminderd met de BTW. Over het BTW-bedrag hoeft u dan geen premie te betalen. Uiteraard zal een eventuele schade-uitkering ook exclusief BTW worden uitbetaald. Als particulier kunt u, in principe, geen BTW verrekenen.

Over de verzekeringspremie rekent men geen BTW maar assurantiebelasting. De assurantiebelasting die u moet betalen kunt u niet aftrekken.

Klik hier voor meer informatie over BTW en BPM.

Ik gebruik de bestelauto als koerierdienst. Kan dit?

Ja dat kan. Op onze bestelautoverzekering is het ook mogelijk om bestelauto’s te verzekeren die als koeriersdienst worden in gezet.t.

Is bij een bestelautoverzekering van belang welke zaken ik vervoer?

In bepaalde gevallen maakt het voor een bestelautoverzekering uit welke zaken u vervoerd. Het vervoeren van brandgevaarlijke stoffen of diefstalgevoelige waren kan invloed hebben op de premie. Wij raden u dan ook aan om bij het aangaan van de bestelautoverzekering dit aan te geven om later bij schade problemen te

Voor welke voertuigen is de bestelautoverzekering bedoeld?

De bestelautoverzekering is bedoeld voor bedrijfsauto’s (grijs kenteken) met een ledig gewicht tot 3500 kilogram.

 

Zijn de door mij vervoerde zaken ook verzekerd?

Dekking voor schade aan vervoerde zaken kunt u vrij eenvoudig meeverzekeren op de bestelautoverzekering tegen een geringe premie middels een vervoersdekking.

Bereken direct de premie van uw bestelauto!