Toelichting bij schadevrije jaren

Wanneer kan ik gebruik maken van mijn schadevrije jaren?
Schadevrije jaren zijn alleen over te nemen als de polis waar de schadevrije jaren op staan wordt beƫindigd en als deze schadevrije jaren zijn opgebouwd met een motor. Indien het een motor erbij betreft dan start de tweede motor met 0 schadevrije jaren. Schade vrije jaren zijn polis gebonden.

Hoelang zijn schadevrije jaren geldig?
Na een royement van een verzekering zal de verzekeraar de opgebouwde schadevrije jaren in Roy data plaatsen. Deze schadevrije jaren zijn 3 jaar geldig. Mocht u binnen 3 jaar na de royementsdatum geen gebruik hebben gemaakt van deze schadevrije jaren dan komen de opgebouwde schadevrije jaren te vervallen.

Belangrijk!
Indien achteraf blijkt dat de door U verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, behoudt de verzekeraar / gevolmachtigd agent zich het recht voor de premie en/of de voorwaarden aan te passen per ingangsdatum van de verzekering.