Toelichting bij schadevrije jaren

Aantal schadevrije jaren
Indien de regelmatige bestuurder in het verleden (bij een andere verzekeringsmaatschappij) schadevrije jaren heeft opgebouwd, dan kunnen deze worden meegenomen op een nieuw af te sluiten verzekering. Voor de premieberekening dient U de opgebouwde schadevrije jaren hier aan te geven.

Hoe worden schadevrije jaren opgebouwd?
Ieder jaar dat er schadevrij wordt gereden, wordt er één jaar opgebouwd. Voor iedere schade die wordt geclaimd, verliest U gemiddeld 5 jaar. Het kan dan ook voorkomen dat het aantal opgebouwde schadevrije jaren negatief is.

Waar kunnen opgebouwde schadevrije jaren terug gevonden worden?
1. Vorige verzekeraar heeft mij dit bevestigd
Wat in te vullen: het aantal opgebouwde schadevrije jaren.

2. Bonus Malus - verklaring van een buitenlandse verzekeraar
Wat in te vullen: het aantal opgebouwde schadevrije jaren.

3. Verklaring werkgever (in het geval van een bedrijfsauto)
Wat in te vullen: het aantal jaren dat de bestuurder schadevrij met het voertuig heeft gereden.
Echter gaat niet elke verzekeringsmaatschappij akkoord met een werkgeversverklaring. Wij dienen dit daarom altijd voor te leggen aan de betreffende verzekeraar.

Indien akkoord hanteren zij normaliter de volgende richtlijnen:

Verklaring leasemaatschappij
Wat in te vullen: het aantal schadevrije jaren na een eventuele laatste schuldschade.

Wanneer kan ik gebruik maken van mijn schadevrije jaren?
U kunt schadevrije jaren die u heeft opgebouwd bij maatschappij X overnemen naar maatschappij Y wanneer u de verzekering bij maatschappij x gaat beëindigen. Pas bij royement komen de schadevrije jaren vrij en komen ze in de database van Roy Data te staan. Pas dan kan de nieuwe maatschappij ze overnemen.

Wanneer kan ik gebruik maken van mijn schadevrije jaren bij een bromfiets?

U kunt schadevrije jaren die u heeft opgebouwd bij maatschappij X overnemen naar maatschappij Y wanneer u de verzekering bij maatschappij x gaat beëindigen. Pas bij royement komen de schadevrije jaren vrij. Deze schadevrije jaren komen niet in Roy Data te staan maar moet u altijd aantonen met een originele royementsverklaring. Pas dan kan de nieuwe maatschappij ze overnemen. 

Hoelang zijn schadevrije jaren geldig
Na een royement van een verzekering zal de verzekeraar de opgebouwde schadevrije jaren in Roy data plaatsen. Deze schadevrije jaren zijn 3 jaar geldig. Mocht u binnen 3 jaar na de royementsdatum geen gebruik hebben gemaakt van deze schadevrije jaren dan komen de opgebouwde schadevrije jaren te vervallen.

Belangrijk!
Indien achteraf blijkt dat de door U verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, behoudt de verzekeraar / gevolmachtigd agent zich het recht voor de premie en/of de voorwaarden aan te passen per ingangsdatum van de verzekering.