Waarom krijg ik een boete van het RDW?

U kunt om verschillende redenen een boete van de RDW ontvangen. Heeft u een voertuig op uw naam overgeschreven, maar nog geen verzekering voor dit voertuig afgesloten? Bent u vergeten de premie van uw autoverzekering te betalen? Staat uw brommer in de schuur, maar heeft u het kenteken niet geschorst? Allemaal zaken waarvoor u van de RDW een boete kunt ontvangen. Omdat het niet altijd duidelijk is welke actie u in welke situatie moet ondernemen, hebben wij de belangrijkste informatie voor u op een rijtje gezet.

Besparen op uw autoverzekering? Vergelijk premies!

Beëindiging of schorsing verzekering

Wanneer de verzekering van uw voertuig opgezegd of geschorst is, ontvangt u geen waarschuwingsbrief van de RDW. De RDW geeft aan dat dit niet mogelijk is, omdat zij de aard van de beëindiging of schorsing niet kennen. Zij voeren alleen de controle uit. U ontvangt in deze situaties direct een brief met daarin de mededeling dat u een artikel 34 WAM-verklaring dient te overleggen of anders een boete opgelegd kunt krijgen.

Controle RDW

Ieder geregistreerd voertuig wordt minimaal eens per jaar gecontroleerd door de RDW. Deze frequentie wordt sinds vorig jaar aangehouden. De RDW geeft aan dat zij zijn overgegaan tot 100% controle omdat het Ministerie van Veiligheid en Justitie mensen die in overtreding zijn wil aanpakken.

Boete RDW 2021 voor auto en bromfiets

De boete die u opgelegd kunt krijgen als uw auto of motor niet verzekerd is bedraagt € 609,00 (per 01-01-2021). De boete voor een niet verzekerde bromfiets bedraagt € 439,00 (per 01-01-2021). Deze bedragen zijn inclusief €9,- administratiekosten.

Kenteken schorsen

Wanneer u een lange periode geen gebruik maakt van de openbare weg met uw voertuig, kunt u het kenteken online schorsen bij de RDW. U bent dan gedurende de schorsingsperiode vrijgesteld van de WA-verzekeringsplicht, het betalen van motorrijtuigenbelasting en de APK-keuring.

Vrijwaringsbewijs

Bij het kopen of verkopen van een voertuig is het erg belangrijk dat u erop let dat uw voertuig(en) verzekerd is (zijn). Alleen met een vrijwaringsbewijs of een schorsingsbewijs heeft u geen verzekeringsplicht.

Voorbeeld 1

Volgens de RDW komt het vaak voor dat mensen een voertuig verkopen, maar het kenteken niet overschrijven. Vervolgens geven zij het nieuwe voertuig op bij de verzekeringsmaatschappij, maar vergeten dat zij nog steeds aansprakelijk zijn voor het oude voertuig totdat deze overgeschreven is.

Voorbeeld 2

U koopt een auto en zet deze op uw naam. U geeft het nieuwe voertuig door aan uw verzekeraar, uw oude voertuig is gratis meeverzekerd. U vergeet na de meeverzekerde periode om uw oude auto te verzekeren. U bent voor beide auto’s aansprakelijk.

Het is van belang dat u een voertuig dat op uw naam staat overschrijft of verzekert. Wanneer u een voertuig overschrijft ontvangt u een vrijwaringsbewijs. De datum op uw vrijwaringsbewijs is de datum dat u niet meer aansprakelijk bent voor een voertuig. Zorg ervoor dat u uw verzekering dus niet eerder beëindigd dan deze datum. Zorg er ook voor dat u uw vrijwaringsbewijs goed bewaart, voor uw eigen administratie maar ook voor uw verzekeraar. Zij kunnen deze namelijk opvragen om misverstanden over de datum van verkoop te voorkomen.

Boete onverzekerd voertuig 2021

De bedragen zijn inclusief €9,- administratiekosten
VoertuigBoete
Boete onverzekerde auto€609
Boete onverzekerde brommer/scooter€439
Boete onverzekerde motor€609
Boete onverzekerde snorfiets€439
Boete onverzekerde trekker/landbouwvoertuig€609

Wat is een artikel 34 WAM-verklaring?

Een artikel 34 WAM-verklaring, is een verklaring die door uw verzekeringsmaatschappij afgegeven dient te worden om aan te tonen dat u op een bepaalde datum of in een bepaalde periode verzekerd was. In artikel 34 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) staat in welke omstandigheden een verklaring opgevraagd mag worden.

Een artikel 34 WAM-verklaring dient te voldoen aan een aantal eisen.

Wat is een artikel 34 WAM-verklaring?

Een artikel 34 WAM-verklaring, is een verklaring die door uw verzekeringsmaatschappij afgegeven dient te worden om aan te tonen dat u op een bepaalde datum of in een bepaalde periode verzekerd was. In artikel 34 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) staat in welke omstandigheden een verklaring opgevraagd mag worden.

Een artikel 34 WAM-verklaring dient te voldoen aan een aantal eisen.

De papieren verklaring dient aan de volgende wettelijke eisen te voldoen:

 • De verklaring dient te zijn afgedrukt op officieel briefpapier van de verzekeringsmaatschappij of de gevolmachtigd agent.
 • Het dient een originele verklaring zijn (geen kopie of fax).

De digitale verklaring dient aan de volgende wettelijke eisen te voldoen:

 • Bovenaan de verklaring staat: ‘WAMPrintenArtikel34’.

Op beide verklaringen (papier en digitaal) dienen de volgende onderdelen te zijn vermeld:

 • De tekst ‘verklaring ingevolge artikel 34 van de WAM’.
 • De CRWAM-code van de verzekeraar of de gevolmachtigd agent.
 • De juiste controledatum.
 • Het juiste kenteken.
 • Het polisnummer.
 • Een originele handtekening (geen voorgedrukte handtekening of stempelafdruk).
 • De afgiftedatum van de verklaring (bij de digitale verklaring rechtsonder vermeld op de print).

De papieren verklaring dient aan de volgende wettelijke eisen te voldoen:

 • De verklaring dient te zijn afgedrukt op officieel briefpapier van de verzekeringsmaatschappij of de gevolmachtigd agent.
 • Het dient een originele verklaring zijn (geen kopie of fax).

De digitale verklaring dient aan de volgende wettelijke eisen te voldoen:

 • Bovenaan de verklaring staat: ‘WAMPrintenArtikel34’.

Op beide verklaringen (papier en digitaal) dienen de volgende onderdelen te zijn vermeld:

 • De tekst ‘verklaring ingevolge artikel 34 van de WAM’.
 • De CRWAM-code van de verzekeraar of de gevolmachtigd agent.
 • De juiste controledatum.
 • Het juiste kenteken.
 • Het polisnummer.
 • Een originele handtekening (geen voorgedrukte handtekening of stempelafdruk).
 • De afgiftedatum van de verklaring (bij de digitale verklaring rechtsonder vermeld op de print).

Wat is het CRWAM?

Het CRWAM is het Centraal Register Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Dit is een database van de RDW waarin alle door verzekeraars, gevolmachtigden en tussenpersonen aangeleverde lopende verzekeringen worden opgeslagen per kenteken. De CRWAM-code van verzekeraars en gevolmachtigd agenten bestaat uit 4 cijfers en wordt afgegeven door de unit Handhaving van de RDW.

Na 1 maand maar 2% van de MMBS geregistreerd, landbouwvoertuigen op schema

Kentekenregistratieplicht voor landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) Sinds het invoeren van de...

Lees meer

Kwart Nederlandse jongeren bang om auto te rijden

47 procent wantrouwt andere weggebruikers Hoewel de Nederlandse wegen tot de veiligste ter wereld...

Lees meer
auto financieren particulier

5 Tips om als particulier een auto te financieren

Een auto kopen is in de meeste gevallen geen kleine uitgave. Als u de...

Lees meer

Vergelijk online de premie van uw autoverzekering!