Veelgestelde vragen over een autoverzekering

Wat is de meldcode van een auto

Waar kan u de meldcode voor een auto opvragen? Bent u op zoek naar de meldcode van uw auto? De meldcode zijn de laatste 4 cijfers van het chassisnummer, identificatiecode of framenummer. De verzekeringsmaatschappij heeft het kenteken en de meldcode nodig om uw autoverzekering aan te melden bij het RDW.

De combinatie van het kenteken met de meldcode is uniek. Zonder deze twee gegevens kan een maatschappij uw voertuig niet verzekeren. De meldcode staat rechtsboven op het kentekenbewijs waar uw naam op staat.

Meldcode Auto en RDW

Geeft u niet de juiste meldcode door dan kan uw voertuig niet worden aangemeld bij het RDW en staat uw auto als “onverzekerd” geregistreerd. Het is daarom van belang dat u de juiste meldcode aan ons doorgeeft.

Meldcode auto opvragen

Wat is een artikel 34 verklaring?

Ieder kenteken wat u op naam heeft staan dient u te verzekeren. De RDW is belast met de controle hiervan. Mocht uit een peiling blijken dat uw kenteken niet door een verzekeraar als verzekerd aangemeld staat, dan ontvangt u hierover bericht.

Waarschuwingsbrief van het RDW

Het RDW stuurt standaard 28 dagen na de tenaamstelling een waarschuwingsbrief naar u indien het voertuig nog niet verzekerd is. Wordt hieraan geen gehoor gegeven dan volgt er een boete. U wordt dan verzocht contact met ons op te nemen. Wij kijken dan waar het mis is gegaan. Mocht er een fout zijn gemaakt dan verzoeken wij aan de verzekeraar dit te corrigeren, aangezien deze de enige is die een correcte aanmelding kan verzorgen. Een voertuig wordt aangemeld op basis van de combinatie tussen kenteken en de meldcode van uw voertuig. Is deze combinatie niet juist, dan kan het voertuig niet worden aangemeld en lijkt het dus alsof u onverzekerd bent.

2e brief van het RDW

Nadat de waarschuwingsbrief is verzonden krijgt u enige tijd om het voertuig alsnog te verzekeren of de verzekeringsmaatschappij kan het kenteken alsnog aanmelden bij het RDW. Wanneer u geen gehoor geeft aan de waarschuwingsbrief, krijgt u een 2e brief van het RDW. Hierin geeft het RDW aan dat zij van u een artikel 34 verklaring wensen te ontvangen. Had u geen geldige verzekering op de peildatum van het RDW, dan kan zij u een boete opleggen. Deze bedraagt meestal € 550,= (per 01-01-2016). Heeft u echter wel degelijk uw voertuig op tijd verzekerd, dan dient de verzekeringsmaatschappij een artikel 34 verklaring af te geven. In deze verklaring staat dat u op de bewuste peildatum wel verzekerd was. Heeft u echter uw voertuig nog steeds niet of te laat verzekerd, dan kan de verzekeringsmaatschappij u niet in alle gevallen helpen.

Indien het voertuig al langer op naam staat en de dekking wordt beëindigd of de schorsing van het kenteken loopt af dan ontvangt de kentekenhouder geen waarschuwing meer maar direct een brief dat er een boete volgt indien er geen artikel 34 verklaring overlegd kan worden.

Kenteken schorsen

Wanneer met een voertuig voor langere tijd geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, kan het kenteken online worden geschorst bij de RDW. De houder van het kenteken is gedurende de schorsing vrijgesteld van de WA-verzekeringsplicht, hoeft geen houderschapsbelasting te betalen of het voertuig APK te laten keuren. Schorsing kan volledig online worden geregeld op de website van de RDW. Daarna kan ook de verzekering worden stopgezet.

De schorsingsperiode geldt voor maximaal een jaar. Zes weken voor afloop daarvan kan een eventuele verlenging worden aangevraagd. Anders zal het kenteken automatisch administratief worden geactiveerd door de RDW. In dat geval dient u zelf ervoor te zorgen dat dan ook de verzekering weer wordt geactiveerd. Dit gaat niet automatisch.

Artikel 34 WAM-verklaring

Een artikel 34 WAM-verklaring die wij voor u opvragen bij uw verzekeringsmaatschappij dient aan een aantal eisen te voldoen.

De papieren verklaring dient aan de volgende wettelijke eisen te voldoen:

De verklaring dient te zijn afgedrukt op officieel briefpapier van de verzekeringsmaatschappij of de gevolmachtigd agent.
Het dient een originele verklaring te zijn (geen kopie of fax).
De digitale verklaring dient aan de volgende wettelijke eisen te voldoen:

 • Bovenaan de verklaring staat: WAMPrintenArtikel34.
 • Op beide (de papieren en de digitale) verklaringen dienen de volgende onderdelen te zijn vermeld:
 • De tekst verklaring ingevolge artikel 34 van de WAM?
 • De CRWAM-code van de verzekeraar of de gevolmachtigd agent
 • De juiste controledatum
 • Het juiste kenteken
 • Het polisnummer

De tekst en dat het CRWAM, voor zover noodzakelijk, is aangevuld dan wel gecorrigeerd?.
Een originele handtekening (geen voorgedrukte handtekening of stempelafdruk).
De afgiftedatum van de verklaring (bij de digitale verklaring rechtsonder vermeld op de print).
Artikel 34 verklaring opvragen

Wanneer u een artikel 34-verklaring wilt opvragen dan hebben wij een kopie van de brief van het RDW nodig. In deze brief staat namelijk het unieke referentienummer die de verzekeringmaatschappij weer dient te vermelden op de artikel 34 verklaring.

U mag deze brief aan ons versturen per post, fax of e-mail.

Wat is roy data?

Het Roy Data systeem is een landelijk systeem waarin schadevrije jaren worden vermeld. Het systeem heeft betrekking op auto’s, bestelauto’s, kampeerauto’s en motoren. Wanneer u overstapt naar een andere verzekeraar worden aan het Roy Data systeem het aantal opgebouwde schadevrije jaren doorgegeven. Deze schadevrije jaren zijn van belang voor de bonus/maluskorting bij de nieuwe verzekeraar.

Wilt u een nieuwe verzekering afsluiten dan kunnen wij via Roy Data controleren of het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgegeven overeenkomt met de gegevens die in Roy Data staan.

Ik heb een negatief aantal schadevrije jaren op mijn royementsverklaring. Hoe kan dit?

Heeft u een royementsverklaring met een negatief aantal schadevrije jaren dan heeft dit meestal te maken met het feit dat u schade heeft geclaimd tijdens de duur van uw autoverzekering. U heeft bijvoorbeeld uw rijbewijs pas 1 jaar en u claimt schade bij uw verzekeraar. Dan betekent dit dat u gemiddeld 3 jaar achteruitgaat in uw schadevrije jaren en u dus negatieve jaren heeft opgebouwd. Het kan ook voorkomen dat u uw rijbewijs al een aantal jaren heeft, maar dat u twee of meer claims heeft neergelegd bij uw verzekeraar in één of in opeenvolgende jaren. Niet alleen gaat uw premie voor de autoverzekering omhoog, maar uw schadevrije jaren worden ook flink terug gezet.

Wanneer uw saldo negatief is kan dit gevolgen hebben voor het afsluiten van een nieuwe autoverzekering. Het is namelijk zo dat niet elke verzekeringsmaatschappij bestuurders accepteren met een malus situatie.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Extra uitleg inzake de opgegeven schadevrije jaren

Aantal schadevrije jaren

Bij de aanvraag heeft u opgegeven dat u de beschikking heeft over schadevrije jaren. Hierdoor krijgt u een hogere korting en is de premie lager op uw autoverzekering.

Roy data

Schadevrije jaren zijn polis gebonden. Dit houdt in dat u uw schadevrije jaren alleen kunt overdragen van de ene verzekeringsmaatschappij naar de andere, wanneer uw lopende polis beëindigd is. Belangrijk hierbij is dat de oude verzekeringsmaatschappij uw oude polis wel dient te royeren en uw opgebouwde schadevrije jaren dient bij te schrijven in de database van Roydata.

De nieuwe verzekeringsmaatschappij zal 6 weken na de ingangsdatum controleren of de oude verzekeringsmaatschappij deze schadevrije jaren heeft bijgeschreven in de database van Roydata.

Premie aanpassen

Mocht de oude verzekeringsmaatschappij uw schadevrije jaren niet binnen 6 weken bijgeschreven hebben in de database van Roydata, dan moet de nieuwe verzekeringsmaatschappij uw aantal schadevrije jaren aanpassen naar 0. Hierdoor zal de korting lager worden en de premie omhoog gaan.

Wij verzoeken u goed te controleren of er inderdaad een verzekering wordt beëindigd waarbij u schadevrije jaren heeft opgebouwd. Is de verzekering reeds beëindigd, dan mag dit niet langer dan 12 maanden geleden zijn. Schadevrije jaren zijn maximaal 12 maanden geldig na het beëindigen van een polis.

Niets doen

Heeft u net uw oude verzekering opgezegd of heeft u dit niet langer dan 12 maanden geleden gedaan, dan hoeft u niets te doen.

Belangrijk

Als er bij een schade blijkt dat de bestuurder van het voertuig in een lagere leeftijdscategorie valt dan de hoofdbestuurder, kan dit gevolgen hebben voor de premie, de dekking of het eigen risico.

Kunnen schadevrije jaren van een scooter op een autoverzekering gebruikt worden?

Per maatschappij verschilt het of ze de schadevrije jaren die zijn opgebouwd met een scooterverzekering willen meenemen op een ander voertuig.

Er zijn verzekeraars die de schadevrije jaren deels of in sommige gevallen niet meenemen in de aanvraag bij een ander voertuig. Onderstaande een overzicht bij wie dit wel, niet of deels niet mogelijk is:

Niet mogelijk:

 • Klaverblad
 • Bruns ten Brink (SAA)

Deels mogelijk:

 • Unigarant

Met een bonus malus verklaring wordt er per schadevrij jaar één trede toegekend. Het toekennen van treden is gemaximeerd tot drie treden. Heeft u dus meer dan drie schadevrije jaren met de bromfiets opgebouwd, dan krijgt u maximaal drie treden toegekend.

Bij een aanvraag dient u uit te gaan van 0 schadevrije jaren en kunt u de bonus malus verklaring toezenden na dat de aanvraag geaccepteerd is. Unigarant zal na beoordeling van dit document de treden toekennen welke van toepassing zijn.

 • Voogd en Voogd:

Uitsluitend de schadevrije jaren die vanaf de 18e leeftijd zijn opgebouwd kunnen worden meegenomen. Onderstaande de verzekeringmaatschappijen die Voogd en Voogd in de volmacht heeft:

 • Aegon
 • Allianz
 • ASR
 • Avero
 • Bovemij
 • De Goudse
 • Delta Lloyd
 • Generali
 • London
 • Nationale Nederlanden
 • Reaal
Hoe kan ik mijn schadevrije jaren aantonen?

Er zijn vier verschillende methoden waarmee het mogelijk is om uw schadevrije jaren aan te tonen.

Roy Data systeem

Wanneer u na 1 september 2007 een autoverzekering heeft afgesloten dan vindt u al uw opgebouwde schadevrije jaren terug in het Roy Data systeem. Dit systeem is een centrale database waarin alle verzekeraars in Nederland hun royementsgegevens bijhouden. Bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering zal de verzekeraar uw gegevens controleren in dit systeem.

Royementsverklaring

Uw verzekeraar stuurt u een royementsverklaring nadat u uw autoverzekering heeft opgezegd. In deze verklaring staat genoteerd hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd tijdens de looptijd van uw verzekering. Een royementsverklaring is een waardedocument en deze wordt maar één keer verstrekt. Daarnaast is de royementsverklaring slechts één jaar geldig,. Na de geldigheidsdatum vervallen uw schadevrije jaren.

Leaseverklaring

Wanneer u gebruik gemaakt heeft van een leaseauto dan kan de leasemaatschappij een leaseverklaring verstrekken. Hierin worden eventuele schades aan uw leaseauto verklaard. De meeste verzekeringsmaatschappijen accepteren de leaseverklaring, omdat leasemaatschappijen over het algemeen schades goed registreren.

Werkgeversverklaring

De laatste manier om uw schadevrije jaren aan te tonen is door middel van een werkgeversverklaring. Hoewel veel verzekeringsmaatschappijen een werkgeversverklaring niet accepteren.
Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.L\

Lees alles over het opbouwen van schadevrije jaren

Wat is een royementsverklaring?

Een royementsverklaring is een waardedocument dat aangeeft hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd. Het originele exemplaar van dit document dient overgelegd te worden om schadevrije jaren over te nemen. Een royementsverklaring is één jaar geldig en wordt één keer als origineel verstrekt nadat de verzekering is beëindigd. U ontvangt een royementsverklaring van uw verzekeraar wanneer u uw autoverzekering heeft beëindigd.

Inmiddels hebben een hoop maatschappijen de geldigheid van een royementsverklaring aangepast naar soms wel 3 jaar. Bekijk in dit overzicht de geldigheidsduur van een royementsverklaring per maatschappij.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Wat is de geldigheidsduur van een royementsverklaring?

De geldigheidsduur van een royementsverklaring was tot de zomer van 2014 vaak 1 jaar na de datum van afgifte. Vanaf de zomer 2014 hebben veel maatschappijen de geldigheidsduur van een royementsverklaring verlengd naar 3 jaar. Met de royementsverklaring kunt u schadevrije jaren aantonen. Nadat de geldigheidsduur van de royementsverklaring is verlopen kunt u geen aanspraak meer maken op korting voor schadevrij rijden bij een nieuwe verzekeraar.

Diks Verzekeringen helpt u graag om te kijken in hoeverre wij u kunnen helpen een verzekeraar te vinden die alsnog bereid is uw verklaring geheel of gedeeltelijk te accepteren.

Duur royementsverklaring kan per verzekeraar verschillen

Er zijn echter verzekeraars die bij acceptatie van een nieuwe autoverzekering een langere periode hanteren dan 1 jaar. In onderstaand overzicht kunt u zien welke maatschappij het verst terug gaat.

Uitzending radar

Op 7 april 2014 was er in de uitzending van Radar een item waarin is aangegeven dat het systeem van de verzekeraars veel onduidelijk met zich meebrengt.

Beleid schadevrije jaren per verzekeraar*

Laatste update: 01 februari 2017

VerzekeraarBeleid
AcuraSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
AegonSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Aegon BankSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Allianz NederlandSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
AllsecurSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
ANWBSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Aon DirectSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
ASR VerzekeringenSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Avéro AchmeaSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Bruns ten BrinkSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Budgio VerzekeringenSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Centraal Beheer AchmeaSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
De GoudseSchadevrije jaren tot 1 jaar terug
De KilometerverzekeringSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
De Nederlanden van NuSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
De Zeeuwse**Schadevrije jaren tot 1 jaar terug
Delta LloydSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
DitzoSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
EAG AssuradeurenSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
FBTOSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
GeneraliSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Gerust Op WegSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
InSharedSchadevrije jaren tot 4 jaar terug
InterpolisSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
KlaverbladSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Klik & GoSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
KruidvatSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
LancyrSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
London VerzekeringenSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Nationale-NederlandenSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
OHRASchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Onna-onnaSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Polis DirectSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
ProteqSchadevrije jaren tot 1 jaar terug ( op verzoek van klant is 3 jaar mogelijk)
REAALSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
SNS BankSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Turien & CoSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
UnigarantSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
United InsuranceSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
UnivéSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
VerzekeruzelfSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
VKGSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
Voogd en VoogdSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
VVSSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
WhooszSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
WitGeld.nlSchadevrije jaren tot 3 jaar terug
ZelfSchadevrije jaren tot 1 jaar terug ( op verzoek van klant is 3 jaar mogelijk)
ZLM VerzekeringenSchadevrije jaren tot 2 jaar terug
Ik ben mijn royementsverklaring kwijt. Hoe kan ik een nieuwe krijgen?

Sinds 2007 is Roy Data opgericht, een systeem die de royementsgegevens bijhoudt voor de verzekeringsmarkt. Alle royementsgegevens met een royementsdatum vanaf 1 september 2007 worden in het systeem opgenomen. Dit systeem heeft grote voordelen. Naast het feit dat het niet meer nodig is dat men bij het veranderen van verzekeringsmaatschappij de papieren royementsverklaring moet overhandigen aan de nieuwe maatschappij, hoeft u zich ook niet meer druk te maken over het kwijtraken van de royementsverklaring. Alle gegevens staan in het Roy Data systeem.

Inmiddels hebben een hoop maatschappijen de geldigheid van een royementsverklaring aangepast naar soms wel 3 jaar. Bekijk in dit overzicht de geldigheidsduur van een royementsverklaring per maatschappij.

De schadevrije jaren die u opbouwt bij een scooterverzekering staan nog niet in Roy data. Bij het beëindigen van een scooterverzekering krijgt u hier nog wel een royementsverklaring. De maatschappij geeft deze maar 1 keer af. Bent u de verklaring kwijt dan bent u helaas ook de opgebouwde schadevrije jaren kwijt. Het is niet mogelijk om een royementsverklaring opnieuw op te vragen.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Wat is een leaseverklaring?

Een leaseverklaring is een verklaring die wordt afgegeven door een leasemaatschappij. Deze verklaring geeft aan dat u schadevrij heeft gereden. Er wordt door veel leasemaatschappijen geen opgave gedaan van het aantal opgebouwde schadevrije jaren, maar zij sommen alle alle schades op die zich gedurende de looptijd hebben voorgedaan. Met deze leaseverklaring kunt u bij de meeste verzekeraars een autoverzekering afsluiten.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Waar dient een werkgeversverklaring aan te voldoen?

Indien de regelmatige bestuurder van het te verzekeren motorrijtuig in het verleden als regelmatig bestuurder schadevrij in een motorrijtuig van zijn of haar werkgever heeft gereden, dan kunnen onder bepaalde omstandigheden een aantal schadevrije jaren worden overgenomen op de autoverzekering.

Een werkgeversverklaring dient aan de volgende voorwaarden te voldaan:

 • Het een origineel document is.
 • Het is opgemaakt op briefpapier van de werkgever.
 • Ondertekend is door iemand met procuratie van het bedrijf.

De werkgever dient te verklaren dat:

 • De bestuurder van het te verzekeren motorrijtuig met een bedrijfsauto gedurende bepaalde periode schadevrij heeft gereden en dat hij/zij ook de regelmatige bestuurder was.
 • Op welk polisnummer en bij welke maatschappij die bedrijfsauto verzekerd is (geweest).

Wanneer aan al deze voorwaarden wordt voldaan mogen, na verificatie bij de betreffende verzekeringsmaatschappij, de schadevrije jaren als volgt worden toegekend:

 • Werkgeversverklaring van 1 of 2 jaren geeft recht op: 0 schadevrij jaar.
 • Werkgeversverklaring van 3 jaren geeft recht op: 1 schadevrij jaar.
 • Werkgeversverklaring van 4 jaren geeft recht op: 2 schadevrije jaren.
 • Werkgeversverklaring van tenminste 5 jaar geeft recht op: 3 schadevrije jaren.
Wat gebeurt er als ik de premie niet (op tijd) betaal?

Betaalt u de premie van uw autoverzekering niet of niet op tijd dan ontvangt u een herinnering van uw verzekeringsmaatschappij. Wordt er na de herinnering van de verzekeraar niet binnen de gestelde termijn betaald, dan zal de verzekeraar de verzekering 30 dagen na de factuurdatum opschorten.
Dit betekent dat uw auto niet meer verzekerd is en dat u geen gebruik meer mag maken van uw auto op de openbare weg. Wanneer u de betaling voldoet nadat uw verzekering opgeschort is, zal 24 uur nadat de verzekeraar uw betaling ontvangen heeft de dekking weer hersteld worden.

Indien uw betaling uitblijft, zal uw autoverzekering uiteindelijk worden geroyeerd. Wilt u voorkomen dat u het risico loopt om geroyeerd te worden betaal dan via automatisch incasso, zo betaalt u altijd op tijd.

Indien u niet verzekerd bent dan loopt u het risico om een boet van de RDW opgelegd te krijgen voor het niet verzekeren van uw voertuig. Deze boetes bedroegen voor auto’s en motoren in 2012 € 396,- en voor bromfietsen € 336,-.

Eerste premie incasso bij een autoverzekering

Wanneer u heeft gekozen voor een automatische betaling per maand willen wij u voor alle duidelijkheid attent maken op het volgende:

De eerste premiebetaling betreft een langere periode dan één maand, afhankelijk van het moment waarop de autoverzekering is ingegaan. De eerste premie incasso betreft namelijk de rest van de lopende maand waarin de verzekering is afgesloten alsmede de daaropvolgende maand. Ook de eenmalige poliskosten worden op dat moment geïncasseerd. De eerste premie incasso zal daarom hoger uitvallen dan de standaard maandbetaling, die vanaf de tweede premie incasso zal ingaan.

Indien u dus bijvoorbeeld een verzekering afsluit die ingaat op 25 augustus, dan betreft de eerste premie incasso de periode 25 augustus t/m 30 september. Vanaf 1 oktober gaat dan het standaard maandbedrag geïncasseerd worden.

Wat is het waarborgfonds motorverkeer?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is een uitvloeisel van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Op grond van die wet moeten alle motorrijtuigen in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) . Dat is de aansprakelijkheid voor autoschade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt, gewoonlijk een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken.
Soms kan dat echter niet. Bijvoorbeeld omdat de bezitter/houder van het motorrijtuig geen autoverzekering heeft afgesloten. Of omdat de bestuurder zich uit de voeten heeft gemaakt zonder naam en adres achter te laten. In dat soort situaties kan vaak het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst bieden.

Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland autoverzekeringen afsluiten. Indirect betaalt dus iedereen die een motorrijtuig heeft (en deze verzekerd heeft) aan het Waarborgfonds mee.

Het Waarborgfonds komt in vijf gevallen in actie bij schade in het verkeer in Nederland op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de veroorzaker vaststaat:

 • als niet bekend is wie de schade heeft veroorzaakt;
 • als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is;
 • als het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de bestuurder weet van de diefstal;
 • als de verzekeringsmaatschappij insolvent is;
 • als de bezitter/houder wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft.
 • Hier kunt u een waarborgfonds schadeformulier downloaden alsmede de getuigenverklaring.
Wat moet ik doen bij ruitschade?

Heeft u een sterretje in uw ruit? Dan dient u dit zo snel mogelijk te laten repareren om te voorkomen dat het sterretje een flinke barst wordt. Wat u het beste kunt doen bij ruitschade is te controleren op uw polis welke dekking u heeft alvorens het sterretje te laten repareren.
Ruitschade aan uw voertuig wordt meestal alleen vergoed wanneer u een WA+ Beperkt Casco of WA+ Volledig Casco dekking heeft.

De meeste sterren kunnen worden gerepareerd door middel van harsinjectie. Mocht de ster zo groot zijn dat de ruit vervangen moet worden dan moet u vaak een verlaagd eigen risico betalen voor het laten vervangen. De nota van reparatie of vervanging zal door de schadehersteller rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij worden gestuurd.

U kunt er ook voor kiezen om de ruitschade te laten repareren door uw eigen garage of dealer. Dit heeft als nadelige bijkomstigheid dat de verzekeringsmaatschappij vaak het volledige eigen risico in rekening zal brengen. Het is dus voordeliger om uw ruitschade te laten repareren bij Carglass of Autotaal.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Wat moet ik doen als ik zelf aansprakelijk ben?

Wanneer u schade heeft toegebracht aan anderen kan de tegenpartij u hiervoor aansprakelijk stellen. U kunt het beste geen uitspraken doen over of u zelf aansprakelijk bent of niet, maar dit overlaten aan uw verzekeraar. Vul ter plekke het schadeformulier volledig in en onderteken deze.

U dient daarna melding te maken van de schade en de verzekeraar zal na ontvangst van het schadeformulier beoordelen of u daadwerkelijk aansprakelijk kunt worden gehouden voor de aangebrachte schade.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Wanneer heeft schade invloed op mijn bonuskorting?

Wanneer u schade aan uw auto heeft opgelopen en deze moet door de verzekeraar betaald moet worden zonder dat deze te verhalen is op de tegenpartij, dan heeft dit invloed op uw bonuskorting. Kijk in de aanvullende voorwaarden van uw autoverzekering wat dit betekent voor uw bonuskorting en naar welke trede u gaat. Wordt de schade gedekt door de beperkte cascoverzekering (zoals ruitbreuk) of als er geen sprake is van bonusbescherming dan zijn er verder geen consequenties voor uw schadevrije jaren.

Kiest u ervoor om de schade zelf te betalen dan heeft dit ook geen consequenties voor uw bonuskorting. U kunt 12 maanden na de schadeafwikkeling bepalen of u de schade zelf wilt betalen.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Valt schade aan mijn aanhanger/caravan ook onder de dekking van mijn autoverzekering?

Wanneer uw caravan of aanhanger is aangekoppeld aan uw auto waarvoor u een autoverzekering heeft afgesloten, dan zijn deze gratis meeverzekerd met de auto voor wat betreft de wettelijke aansprakelijkheid.

Op het moment dat de caravan of aanhanger niet is aangekoppeld aan uw auto maar er wordt toch schade mee veroorzaakt dan vergoedt uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dit (ten delen) en/of de aansprakelijkheidsverzekering die u aanvullend kunt afsluiten voor uw aanhanger of caravan. Wordt er schade toegebracht aan uw caravan of aanhanger (bijvoorbeeld als deze op de camping staat gestald) dan valt deze niet onder de autoverzekering en krijgt u alleen uitgekeerd indien u een schade zelf of via uw rechtsbijstandsverzekeraar te verhalen op de schadeveroorzakende partij.

Vraag gelijk online een offerte aan voor de caravanverzekering.

Kan ik een schade voor eigen rekening nemen en hoe doe ik dat?

Het is altijd mogelijk om schade voor eigen rekening te nemen, maar niet altijd verstandig. U heeft voorbeeld een aanrijding gehad waarbij de autospiegel beschadigd is geraakt. Nu kunt u ervoor kiezen om deze kosten buiten de verzekering om te regelen direct met de tegenpartij. Toch raden wij dit ten sterkte af.

U kunt het beste alles laten regelen door de verzekeringsmaatschappij. Meld de schade aan uw verzekeraar en deze zal tot betaling an de tegenpartij overgaan nadat dit is aangekondigd door de verzekeraar. Daarna heeft u alsnog tussen 6 en 12 maanden na uitkering van het geld de tijd om de schade voor uw eigen rekening te nemen. De keuze om de schade voor eigen rekening te nemen heeft vrijwel altijd te maken met de no-claim korting. Kiest u ervoor om de schade voor eigen rekening te nemen dan behoudt u uw no-claim korting.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Hoe kan ik iemand anders aansprakelijk stellen?

U heeft een aanrijding gehad en constateert schade aan uw auto die door iemand anders is toegebracht.
U kan het volledige traject van schade verhalen kosteloos uitbesteden aan 112schade.nl. Zij verhalen voor u de schade op de tegenpartij. Dit kan volledig kosteloos omdat 112schade.nl de gemaakte kosten voor het verhalen van de schade in rekening mag brengen bij de tegenpartij.

Natuurlijk mag u het ook zelf doen. Volg dan de volgende stappen.

U kunt de tegenpartij voor de schade aansprakelijk stellen via de WAM-verzekering van de tegenpartij. Vul als eerste het schadeformulier ter plekke in en laat deze ook door de tegenpartij ondertekenen.

Daarnaast is het belangrijk dat namen en adressen van mogelijke getuigen noteert. Dit kunnen ook inzittenden zijn die op dat moment in uw auto aanwezig waren. Maak als het kan foto’s van de schade die als bewijsstukken kunnen dienen. Daarna gaat u naar de politie om aangifte te doen waar u een kopie van het proces verbaal ontvangt.

Om de tegenpartij aansprakelijk te stellen heeft de verzekering het volgende nodig om een en ander goed te kunnen beoordelen:

 • Het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier
 • De naam en adressen van getuigen
 • Bewijsstukken zoals foto’s
 • Mogelijk ontvangen correspondentie van de tegenpartij
 • Een kopie van het proces verbaal van de politie
 • Nadat de verzekering alles heeft ontvangen zal deze beoordelen wie aansprakelijk is voor de aanrijding.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Wat is een verschil tussen een ongevallen-inzittendenverzekering en een schade-inzittendenverzekering?

Beide zijn verzekeringen voor inzittenden die u als aanvulling kunt afsluiten bij uw autoverzekering. Een ongevallen-inzittendenverzekering is een sommenverzekering. Een sommenverzekering betekent dat de uitkering wordt gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen. Als er ten gevolge van een ongeval een inzittende komt te overlijden of blijvende invaliditeit oploopt volgt er een uitkering. Het gaat hier niet om een verzekering die de volledige schade vergoedt.

De schade-inzittendenverzekering is een schadeverzekering. De werkelijk geleden schade wordt bij deze verzekering vergoed. De vaststelling van die schade vindt op dezelfde manier plaats als bij de aansprakelijkheidsverzekering. Het verschil zit in het feit dat de schade-inzittendenverzekering uitkeert ongeacht wie er schuld heeft aan het ongeval. Dus ook de schuldige bestuurder krijgt op grond van de schadeverzekering inzittenden zijn schade vergoed.

Ongevallen inzittenden verzekering

Schadeverzekering voor inzittenden

Keert eenmalig het afgesproken bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit (volledig of gedeeltelijk)Keert alle daadwerkelijke materiële schade en letselschade uit die is opgelopen bij het ongeval. Mits deze schade niet wordt vergoed op een andere verzekering (subsidiair) en tot maximaal het verzekerdbedrag
Vooraf besproken en vastgestelde verzekerde som (bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit niet de volledige verzekerde som maar een percentage daarvan na keuring door arbeidsdeskundige en conform de Gliedertaxe)Alle daadwerkelijk geleden schade (subsidiair) van de inzittenden tot maximum 1 miljoen euro
Psychisch letsel wordt niet gedektMeestal is smartengeld/Psychisch letsel wel meeverzekerd
Uitkering staat los van diegene die(ns verzekeraar) eventueel aansprakelijk is te stellen voor de aanrijding. Men kan de (verzekeraar van de) schadeveroorzaker aansprakelijk stellen en deze verzekeraar mag bij vergoeding de OI-uitkering niet in mindering brengen.Daadwerkelijke schade wordt betaald; en verzekeraar kan de uitgekeerde schade verhalen op de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij
Geen verband tussen uitgekeerd bedrag en werkelijk geleden schadeUitgekeerde schade is de daadwerkelijk geleden en aangetoonde schade

Naast de ongevallen-inzittendenverzekering en de schadeverzekering inzittenden zijn er nog meer aanvullende verzekeringen. Klik hier voor meer info.

Wat is een no-claimbeschermer?

Een no-claimbeschermer beschermt u tegen het terugvallen in treden op de zogenaamde Bonus/Malusladder wanneer u bijvoorbeeld een schuldschade op uw WA-verzekering heeft. Ook beschermt deze no-claimbeschermer wanneer u een WA Beperkt Casco dekking heeft.

De no-claimbeschermer is een aanvullende dekking die u bij uw autoverzekering kunt afsluiten en biedt u bescherming bij een schuldschade. U kunt één schuldschade claimen op de verzekering zonder dat dit ten koste gaat van uw schadevrije jaren.

Vergelijk direct online alle autoverzekeringen en vind diegene die het best bij u past.

Wat is een groene kaart?

Een groene kaart is een internationaal geldig verzekeringsbewijs. Het voordeel van een groene kaart is dat deze door heel groene kaart buitenlandEuropa het zelfde is opgezet waardoor deze ook in het buitenland goed is te lezen voor bijvoorbeeld de politie. U ontvangt de groene kaart bij het afsluiten van uw autoverzekering en vervolgens ontvangt u ieder jaar een nieuw exemplaar.

Inhoud van de groene kaart

Op de groene kaart vermeldt de verzekeraar in welke landen de autoverzekering dekking biedt. Tevens vermeldt de groene kaart voor welk tijdvak en welk motorrijtuig de dekking geldt. Op de groene kaart vermeldt de verzekeraar meestal ook tot welke instanties de verzekerde zich kan wenden bij pech, ongeval, ruitbreuk en diefstal, zowel in het binnen- als buitenland. Ondanks dat de groene kaart niet verplicht is, bewijst deze toch goede diensten doordat alle verzekeringsgegevens er beknopt en overzichtelijk op staan.

De groene kaart in het buitenland

In een groot gebied is de controle aan de grens op de aanwezigheid van een groene kaart opgeheven. In de meeste landen dient u echter bij controle, of bij een aanrijding aan te tonen dat uw motorrijtuig verzekerd is. Dit kunt u in principe doen door het tonen van de groene kaart. Uiteraard dient uw autoverzekering dan wel geldig te zijn. U was vroeger verplicht om deze mee te nemen indien u met de auto naar het buitenland ging. Dit is nu niet meer maar het is wel aan te raden de groene kaart mee te nemen.

In welke landen is de groene kaart gedekt?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij maar onderstaande landen zitten bij de meeste maatschappijen in de dekking. Wij adviseren u echter voordat u naar het buitenland gaat dit goed te checken.

 • Albanië
 • Andorra
 • België
 • Bosnië-Herzegovina
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • IJsland
 • Iran
 • Israël
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Marokko
 • Malta
 • Moldavië
 • Nederland
 • Noord-Ierland
 • Noorwegen
 • Oekraïne
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Rusland
 • Servië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Tunesië
 • Turkije
 • Verenigd Koninkrijk
 • Wit-Rusland
 • Zweden
 • Zwitserland

Land komt niet voor op de groene kaart

Voor landen die doorgehaald zijn op de groene kaart, of zelfs daarop niet voorkomen kan meestal een verzekering aan de grens aangeschaft worden.

groene kaart buitenland

Aparte groene kaart voor een aanhanger

Gaat u met een aanhanger of caravan naar het buitenland? Misschien moet u dan een tweede groene kaart aanvragen voor uw aanhanger of caravan. In Nederland worden aanhangwagens en caravans (mee)verzekerd op de WA verzekering van het trekkende voertuig. Op uw groene kaart wordt dan de code AF vermeld. Gaat u naar Duitsland, Polen of Spanje met een aanhanger of caravan? Dan heeft u een tweede groene kaart nodig als uw aanhanger of caravan zwaarder is dan 750 kg. Deze zware aanhangers of caravans hebben een eigen kenteken. Daarom heeft u in deze landen een tweede groene kaart op het kenteken van de aanhanger of caravan nodig. Indien u een aparte groene kaart nodig heeft voor uw aanhanger of caravan dan adviseren wij u vroegtijdig een (aparte) groene kaart aan te vragen.

Groene kaart verlopen

Voor het verlopen van uw groene kaart ontvangt u in principe een nieuw exemplaar van uw verzekeringsmaatschappij. De groene kaart is altijd 1 maand langer geldig dan de verzekeringsduur. Dit om te voorkomen dat wanneer u in het buitenland zit uw groene kaart net is verlopen.

Nieuwe groene kaart aanvragen

Heeft u geen nieuwe groene kaart ontvangen of u bent uw groene kaart kwijt dan kunt u heel gemakkelijk en volledig gratis een nieuwe groene kaart aanvragen.

Wat is een eendagskenteken?

Een eendagskenteken is een kenteken dat u kunt gebruiken voor één dag. Wanneer u bijvoorbeeld naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) moet voor een keuring van een te importeren auto en u heeft nog geen Nederlands kenteken, dan krijgt u een eendagskenteken.
Met dit kenteken mag u dan op de keuringsdag van en naar de keuring rijden met het voertuig. U moet echter ook een geldige WA-verzekering hebben voor het voertuig. Bij veel maatschappijen kunt u pas een auto verzekeren wanneer u in het bezit bent van een Nederlands kenteken.

Diks Verzekeringen heeft een eendagskentekenverzekering met WA-dekking van 15 dagen. Tijdens deze periode kunt u goed verzekerd de weg op en kunt u met het voertuig naar de keuring van de Rijksdienst voor het Wegverkeer rijden. Het is hierbij niet nodig dat het voertuig al een Nederlands kenteken heeft.

Wat is de bedenktijd op een verzekering?

Wanneer u een autoverzekering afsluit heeft u een bedenktijd van 14 dagen. Dit betekent dat u na ontvangst van de polis 14 dagen de tijd heeft om de verzekering niet door te laten gaan.
14 dagen na ontvangst polis

Belangrijk is dus dat deze 14 dagen ingaan na ontvangst van de polis en niet vanaf de ingangsdatum of datum verzending bij de verzekeringsmaatschappij:

Ingangsdatum: 2 maart

Datum verzending polis: 10 maart

Datum ontvangst polis: 12 maart

Bedenktijd loopt tot: 26 maart

Nooit dekking geweest

Wanneer u een polis in de bedenktijd laat royeren betekent dit wel dat er nooit dekking is geweest. Het is dus mogelijk dat bij een verzekering voor een auto of brommer u een tijdje onverzekerd bent geweest en hierdoor kans loopt een boete te krijgen van het RDW.

 

Wat houdt een voorlopige dekking in?

De voorlopige dekking houdt in dat de periode van de aanvraag van uw autoverzekering tot de uiteindelijke acceptatie door de verzekeringsmaatschappij wordt overbrugd. Zo bent u alvast verzekerd en heeft u dus de zekerheid dat u onverhoopte schade vergoed krijgt, terwijl uw aanvraag nog door de verzekeringsmaatschappij moet worden verwerkt.

Wanneer de verzekeringsmaatschappij uw aanvraag heeft verwerkt en deze een polis of verzekeringsbewijs heeft toegestuurd naar uw thuisadres bent u definitief verzekerd.

 

Wanneer is het verstandig om een rechtsbijstand- of verhaalbijstandverzekering mee te verzekeren?

Een rechtsbijstand- of een verhaalbijstandverzekering meeverzekeren is bijna altijd een goed idee. De dekking op deze verzekeringen is namelijk vrii groot en u bent ook verzekerd van deskundige juridische hulp die u wellicht nodig heeft bij problemen omtrent bezit of gebruik van het voertuig.

Vooral wanneer u kiest voor een WA of een WA Beperkt Casco dekking is het meeverzekeren van juridische hulp niet weg te denken. Verzekert u dit niet mee dan moet u het alleen opnemen tegen schaderegelaars en juristen van de tegenpartij bij onduidelijkheid over de schuldvraag van een aanrijding of ongeval.

Check de voor- en nadelen van aanvullende verzekeringen

 

Wanneer is het verstandig om een no-claimbeschermer af te sluiten?

Stel u heeft veel schadevrije jaren opgebouwd en u heeft bijvoorbeeld schade heeft gereden dan kunt u worden gekort op uw no-claimkorting die u in al die jaren heeft opgebouwd. Wanneer u een no-claimbeschermer afsluit boven op uw autoverzekering dan betekent dit dat u niet gekort wordt op uw no-claimkorting wanneer u één keer schade rijdt.

Heeft u geen no-claimbeschermer dan gaat u meer premie voor uw autoverzekering betalen wanneer u schade rijdt en de claim indient bij de autoverzekeraar.

 

Wanneer ben ik verplicht om mijn auto te verzekeren?

U bent wettelijk verplicht om een auto te verzekeren zodra het kenteken op uw naam wordt gesteld. Uw gegevens als eigenaar zijn vanaf dat moment bekend bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Een auto die al op uw naam is overgeschreven, maar bijvoorbeeld nog bij de verkoper staat, moet vanaf het moment van tenaamstelling op uw naam worden verzekerd.

Voertuig op de openbare weg

Staat het voertuig op de openbare weg maar gaat u er niet mee rijden. Dan nog moet u een geldige WA verzekering voor het voertuig afsluiten. Het maakt daarbij niet uit of u wel of niet met het voertuig gaat rijden.

Kenteken schorsen

Alleen door het voertuig van de openbare weg af te halen en het kenteken te schorsen heeft u geen verzekeringsplicht.

Voor welke motorrijtuigen geldt een verzekeringsplicht?

Op een motorrijtuig rust normaal gesproken een verzekeringsplicht, maar niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld een speelgoedauto met mechanische voortbeweging valt ook onder de definitie van motorrijtuig. Hierop rust geen verzekeringsplicht. Hoe zit het eigenlijk met de elektrische fiets? Ben je ook verplicht om hier een verzekering voor af te sluiten? Lees hier voor welke motorrijtuigen een verzekeringsplicht op van toepassing is.

Verzekering opzeggen na premieverhoging

Dit is een van de momenten wanneer u een autoverzekering kunt opzeggen. De premieverhoging moet dan wel voor iedereen van toepassing zijn. Wanneer uw premie wordt verhoogd omdat u een schade heeft gehad is dat geen reden voor het opzeggen van de verzekering.
LET OP: De regeling inzake het opzeggen van een verzekering is veranderd. Klik hier voor meer informatie over het nieuwe “verzekering opzeggen“.

Gratis opzegservice

U kunt gebruik maken van onze gratis opzegservice. Hiermee kunt u een verzekering bij uw huidige maatschappij opzeggen.

 

Verzekering opzeggen na schade

Wanneer u een schade heeft gehad en u wil de autoverzekering hierna opzeggen moet u dit goed overwegen. Het is namelijk goed mogelijk dat u door de schade geen positieve schadevrije jaren meer heeft maar zogenaamde malus schadevrije jaren. Dus in plaats van 5 schadevrije jaren kunt u er dan -3 hebben.
Wanneer u namelijk een schade heeft gehad die niet te verhalen valt op een tegenpartij valt u meestal 5 schadevrije jaren terug. Het kost u weer 5 jaar van schadevrij rijden om op het oude niveau te komen.

Een groot misverstand is dat mensen met een zogenaamde “No-claimberschermer” geen terugval in de schadevrije jaren zouden hebben. U valt wel degelijk terug in uw schadevrije jaren alleen niet in de korting. Hierdoor gaat u bij een schade niet meer betalen maar het is wel mogelijk dat u ” in de malus” staat door de terugval.

Er zijn maar weinig verzekeraars die u willen accepteren wanneer u negatieve schade vrije jaren heeft. Wij adviseren dan ook om eerst aan de nieuwe maatschappij te vragen of ze u willen accepteren alvorens u de verzekering gaat opzeggen.

Gratis opzegservice

U kunt gebruik maken van onze gratis opzegservice. Hiermee kunt u een verzekering bij uw huidige maatschappij opzeggen

 

Sneeuwketting verplicht?

In verschillende Europeesche landen zijn sneeuwkettingen verplicht. Dat wordt door borden aangegeven. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van de landen waar sneeuwkettingen wel of niet verplicht zijn.

Sneeuwkettingen verplicht in Duitsland

In Duitsland moeten personenauto’s en campers zijn aangepast aan de winterse omstandigheden. Dit betekent dat winterbanden dan verplicht zijn. sneeuwkettingen verplicht. Sneeuwketting zijn in Duitsland verplicht wanneer er een blauwbord staat waarop een autoband met sneeuwketting is afgebeeld. De maximale snelheid bedraagt dan 50 kilometer per uur.

Sneeuwkettingen verplicht in Oostenrijk

Ook in Oostenrijk zijn sneeuwkettingen verplicht wanneer er een blauw bord staat dat aangeeft dat sneeuwkettingen verplicht zijn. Het is mogelijk dat er een onderschrift staat voor welke voertuigen de verplichting van toepassing is.

Sneeuwkettingen verplicht in Frankrijk

In Frankrijk mag men sneeuwkettingen alleen gebruiken op besneeuwde wegen. Op sommige bergpassen zijn sneeuwkettingen verplicht. Ook hier wordt dit aangegeven door de blauwe borden.

Sneeuwkettingen verplicht in Zwitserland

In Zwitserland zijn sneeuwkettingen verplicht afhankelijk van de toestand van de weg gedurende de periode 1 november tot 30 april. Ook hier geeft men dit aan door de speciale borden.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Op welk moment kan ik mijn autoverzekering opzeggen?

Wanneer u een autoverzekering afsluit gaat u een overeenkomst aan. Toch kunt u uw autoverzekering opzeggen op drie momenten:

1. Per contractvervaldatum

Deze datum staat vermeld op uw polisblad. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt een opzegtermijn van twee of drie maanden. De exacte termijn kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden.

2. Bij aanpassingen in de voorwaarden of bij premieverhoging

Heeft de verzekeraar de premies verhoogd of de voorwaarden gewijzigd in negatieve zin dan heeft u 30 dagen de tijd om de polis op te zeggen. Let op: u kunt uw verzekering niet opzeggen wanneer de premieverhoging het gevolg is van een schade of een wijziging. Het moet gaan om een verhoging of wijziging die geldt voor iedereen die een autoverzekering heeft bij deze verzekeraar.

3. Bij de verkoop van uw auto

Tenslotte kunt u uw polis (tussentijds) opzeggen wanneer u uw auto heeft verkocht. Om de verzekering op te zeggen dient u een kopie van het vrijwaringsbewijs te overleggen als bewijs voor verkoop. Stuur de kopie binnen 30 dagen naar uw verzekeraar toe, anders moet u nog een maand extra premie betalen. Indien u een nieuwe auto hebt gekocht, kunt u ook de polis laten aanpassen gebaseerd op uw nieuwe auto.

Verzekering opzeggen nieuwe regeling

Per 01-01-2010 is er een nieuwe regeling gekomen met betrekking tot het opzeggen van een verzekering. Vanaf deze datum is het nu makkelijker geworden om een verzekering op te zeggen.

Gratis opzegservice

U kunt gebruik maken van onze gratis opzegservice. Hiermee kunt u een verzekering bij uw huidige maatschappij opzeggen.

Mijn autoverzekering is opgeschort. wat betekent dit?

Als uw autoverzekering is opgeschort, dan betekent dit dat de dekking op uw verzekering is stopgezet. Is dit bij u het geval dan ben u niet meer verzekerd. Een autoverzekering kan worden opgeschort als de premie bijvoorbeeld niet op tijd betaald is, of als u tijdelijk niet beschikt over een auto.

Autoverzekering tijdelijk opgeschort

Wanneer u een auto verkoopt of tijdelijke van de openbare weg afhaalt heeft u de mogelijkheid om de dekking op te schorten. Dit betekent dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op de autoverzekering maar dat er ook geen premie is verschuldigd.

Verzekering opgeschort: Moet ik nog premie betalen?

Wanneer een autoverzekering is opgeschort hoeft u alle incasso’s NA de opschortdatum niet meer te betalen. Alle verschuldigde premie VOOR de opschortdatum bent u nog wel verschuldigd. Eventuele teveel betaalde premie reserveert de maatschappij voor u.

Mag ik autorijden na een beroerte?

In de wet is het zo geregeld dat wanneer u zich in Nederland vestigt, u een bepaalde periode gebruik kunt maken van uw buitenlandse rijbewijs. De lengte van deze periode is afhankelijk van het land waar u uw rijbewijs heeft behaald. Wanneer de overgangsperiode verstreken is, is het buitenlandse rijbewijs in Nederland ongeldig. Wilt u toch nog in uw auto blijven rijden dan dient u in het bezit te zijn van een Nederlands rijbewijs.

Buitenlands rijbewijs: wie wel en wie niet

Het verschilt per verzekeringsmaatschappij of zij het toestaan met een buitenlands rijbewijs in Nederland een auto te verzekeren. Vaak stelt men als eis dat er binnen een bepaalde periode het Nederlands rijbewijs moet worden aangetoond. Men moet in iedergeval een vast woon- of verblijfplaats in Nederland hebben om een autoverzekeringaf te sluiten.

Neemt u contact op met Diks Verzekeringen. Wij geven u graag advies over wat de mogelijkheden zijn om u zo snel mogelijk verzekerd op weg te helpen.

kan ik een auto verzekeren als ik nog geen rijbewijs heb?

Over het algemeen kunt u geen auto verzekeren als u geen rijbewijs heeft. Veel verzekeringsmaatschappijen stellen als voorwaarde dat degene die een autoverzekeringwil afsluiten, ook in het bezit dient te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs.

Geen rijbewijs toch autoverzekeren

Een ander probleem is dat de verzekeraar geen zicht heeft wie dan wel in de auto gaat rijden. De premie van een autoverzekering is onder andere afhankelijk van de leeftijd en schadeverleden van de regelmatige bestuurder. Dit is normaliter diegene die de verzekering ook aanvraagt.

Heeft deze persoon echter geen rijbewijs dan is het dus voor de maatschappij onduidelijk wie er dan wel in gaat rijden.

Toch zijn er een aantal verzekeringsmaatschappijen die u wel verzekeren ook al heeft u geen rijbewijs. Neemt u contact op met Diks Verzekeringen, wij kunnen u helpen zoeken naar verzekeraars die u wel willen verzekeren.

Kan ik de auto van mijn partner verzekeren?

Over het algemeen is de kentekenhouder van de auto de persoon die verzekeringsplichtig is. Wanneer u de auto van uw partner wilt verzekeren keuren de meeste verzekeringsmaatschappijen dit goed. Een voorwaarde hiervoor is wel dat uw partner of hetzelfde adres moet wonen als de kentekenhouder.

Voor andere bestuurders die incidenteel van de auto gebruik maken is er gewoon dekking. Als er een andere regelmatige bestuurder is dan degene op wiens naam de verzekering staat, kunt u dit het beste laten weten aan de verzekeraar zodat deze bestuurder ook wordt opgenomen op de polis.

Vergelijk direct online verschillende autoverzekeringen en vind diegene die het beste bij u past.

Kan ik de auto van mijn kind verzekeren?

Nee, het is niet mogelijk om de auto van uw kind te verzekeren. Alleen de kentekenhouder van een auto kan een auto verzekeren. De enige uitzondering hierop is wanneer de partner van de kentekenhouder de auto wil verzekeren en deze op hetzelfde woonadres woont.

Auto van kind op naam van ouder voordeliger?

Veel ouders willen graag de auto van hun kind verzekeren, zodat hun kind minder premie hoeft te betalen. Dit betekent dat de auto dan op naam komt van de ouders en dat zij hun kind erin laten rijden. Hoewel men denkt dat dit kosten bespaart is het echter verstandiger dat het kind de auto zelf op naam neemt en zelf een autoverzekering afsluit. Op deze manier kunnen er zelf schadevrije jaren worden opgebouwd, de zogenaamde no claim korting.

Daarnaast kijkt de verzekeringsmaatschappij naar de leeftijd van de regelmatige bestuurder. Wanneer de ouder de auto gaat verzekeren maar het kind is de regelmatige bestuurder bespaar je geen premie.

Het is ook niet meer nodig om de verzekering bij de ouders onder te brengen. De premies van autoverzekeringen zijn momenteel erg aan het dalen waardoor de premies voor 18-jarige autobestuurders een stuk betaalbaarder zijn geworden. Vergelijk direct online verschillende autoverzekeringen en vind diegene die het best bij u past.

Kan ik als 17-jarige een autoverzekering afsluiten?

Ik ben 17 jaar oud heb mijn rijbewijs twee maanden geleden behaald wil nu graag een auto aanschaffen.
maar nu kan ik nergens een vergelijking doen van een autoverzekering terwijl ik wel de openbare weg op mag met een auto .

Antwoord:
Het is inderdaad niet mogelijk om een premieberekening te maken voor een autoverzekering, wanneer u jonger bent dan 18 jaar.

Het is niet mogelijk om een verzekering op uw naam af te sluiten, omdat u nog niet zelfstandig de regelmatige bestuurder mag zijn. Tevens stelt de rijksoverheid voor het overschrijven van een kentekenbewijs van een auto of ander voertuig de eis dat u minimaal 18 jaar moet zijn en in Nederland moet wonen.

U zou de verzekering dan moeten laten afsluiten door degene die het kenteken op naam heeft staan en daarbij de vermelding moeten laten maken dat u ook onder toezicht in de auto mag rijden.

Is een wa volledig vasco verzekering hetzelfde als een all risk verzekering?

Ja. Zowel de WA Volledig Casco verzekering als de All Risk verzekering zijn dezelfde verzekeringen maar met een andere naam. De dekking is niet anders. De officiële verzekering term is WA-Casco maar in de praktijk gebruikt met vaak de term All-Risk.

Vergelijk direct online de WA Volledig Casco (All Risk) autoverzekeringen en vind diegene die het best bij u past!

Is een verzekeringsmaatschappij verplicht mijn aanvraag goed te keuren?

Nee, een verzekeringsmaatschappij heeft geen acceptatieplicht als het gaat om autoverzekeringen. Dit betekent dat een verzekeraar niet verplicht is uw aanvraag voor een autoverzekering goed te keuren.

Diks verzekeringen heeft echter wel veel mogelijkheden om uw auto te verzekeren. Wij hebben vele speciale tarieven ook voor diegene die elders worden geweigerd.

 

Hoeveel personen zijn er op een ongevallen- of schade-inzittendenverzekering verzekerd?

In principe kunt u zelf het aantal personen bepalen die u wilt laten verzekeren. U kunt zoveel inzittenden meeverzekeren als er gordels aanwezig zijn in het voertuig. Normaal gesproken zijn er vier inzittenden verzekerd op de ongevallen- of schade-inzittendenverzekering.

Ongevallen inzittendeverzekering: te weinig personen wat nu?

Heeft u op een ongevallen inzittendenverzekering bijvoorbeeld 4 personen verzekerd maar er zitten 5 personen in een voertuig bij een ongeval dat is de 5e persoon wel automatisch verzekerd. Echter de maatschappij keert dan minder uit. Men verdeeld dan de uitkering die aan 4 personen zou worden gegeven over 5 personen. Het is dus wel aan te raden om het aantal personen juist aan te geven.

Vergelijk direct online alle autoverzekeringen en vind diegene die het beste bij u past.

Hoe werkt de cbr rijtest?

Verwijzing

Soms is er meer informatie nodig over de geschiktheid van een bestuurder in de praktijk. Een medisch adviseur zal u in zo’n geval verwijzen naar een rijtest met een deskundige praktische rijgeschiktheid van het CBR. Dit is geen nieuw rijexamen maar een rijtest. De deskundige bekijkt daarbij of iemand rijgeschikt is. Ook kunt u een uitnodiging ontvangen voor een technisch onderzoek. Een technisch onderzoek is er met name op gericht te bepalen of aanpassingen in uw eigen auto nodig zijn en zo ja, welke.

Waarom een rijtest

Een rijtest is geen rijexamen. Een rijtest wordt afgenomen om te kijken of de betrokkene het voertuig op een veilige en verantwoorde manier bestuurt.

Is dit niet het geval, dan wordt gekeken of dit met een aanpassing aan het voertuig wel kan. Uiteindelijk kiest u met het CBR voor een eventueel aangepast voertuig. waarin u hetzelfde kunt als een doorsnee weggebruiker. U moet niet alleen dezelfde mogelijkheden krijgen, maar voor u moeten ook dezelfde veiligheidsnormen gelden.

Aanpassingen

Soms beperkt de aanpassing zich tot een ‘simpele’ automaat of rembekrachtiging. Maar het komt ook voor dat de auto binnenstebuiten moet worden gekeerd om de aanpassingen te monteren. Een aanpassing aan de pedalen of de montage van een volledige handbediening komt veel voor. Soms worden de schakelaars voor bijvoorbeeld de richtingaanwijzers en de verlichting in de hoofdsteun aangebracht. Eigenlijk is bijna alles mogelijk.

U krijgt meestal het advies om met het aangepaste voertuig eerst een aantal rijlessen te nemen. Het CBR helpt u met het vinden van een geschikte rijschool. Daarna beoordeelt het CBR tijdens een rijtest of alles naar wens verloopt. Als dat het geval is dan kunt u bij het gemeentehuis een vernieuwd of nieuw rijbewijs halen, afhankelijk van uw situatie.

Motor

Ook voor motorrijders met een handicap zijn er mogelijkheden om te rijden. Ga voor meer informatie naar: Motor Mobiliteit voor gehandicapten

Rijexamen na een rijtest

Is er een examen nodig, dan legt u dat af bij een examinator die speciaal is opgeleid voor examens in aangepaste voertuigen. Dat is noodzakelijk omdat hij van de medische beperkingen en aanpassingsmogelijkheden op de hoogte moet zijn.

Om het examen goed voorbereid af te kunnen nemen, krijgt de examinator vooraf van de deskundige praktische rijgeschiktheid een rapport. In dat rapport zijn de resultaten en uitkomsten van de rijtest opgenomen. Zo heeft hij de beschikking over de nodige achtergrondinformatie voor het afnemen van het examen. U legt hetzelfde examen af als ieder ander. In het verkeer moet iedereen aan dezelfde rijvaardigheidseisen voldoen. De verkeersveiligheid staat immers voorop.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.

Hoe kan ik een autoverzekering afsluiten via diks.nl?

Een autoverzekering afsluiten via Diks.nl is heel simpel. Als eerste vult u uw gegevens in op onze website, daarna vergelijkt u alle verzekeringen en kiest u de verzekering die bij u past. Binnen 5 minuten kunt u zo de gewenste verzekering afsluiten. Direct online een verzekering afsluiten kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week!

Nadat u de verzekering online heeft afgesloten krijgt u in de meeste gevallen directe dekking en kunt u meteen op weg met uw auto. Lukt het online afsluiten niet, neemt u dan contact met ons op. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar: 030-6883700.

Vergelijk direct online alle autoverzekeringen en vind diegene die het best bij u past.

hoe dien ik een klacht in over autoverzekeringen?

Heeft u een klacht over een autoverzekering of bent u niet tevreden? Dan kunt u op verschillende manieren uw klacht over autoverzekeringen bij ons indienen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing!

Wij zullen binnen twee werkdagen de ontvangst van uw klacht bevestigen en we streven ernaar om binnen 14 dagen de klacht af te handelen. Mocht dit niet lukken dan houden we u per mail op de hoogte van de voortgang.

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de uitkomst van een door ons afgehandelde klacht. U kunt dan een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Klacht over een verzekeringsmaatschappij

Het is ook mogelijk dat u een klacht heeft over de verzekeringsmaatschappij. In dat geval heeft u twee mogelijkheden:

 • U stuurt de klacht naar ons kantoor en wij zorgen dat deze bij de juiste maatschappij en afdeling terecht komt
 • U stuurt uw klacht rechtstreeks door naar de maatschappij.
Blijf ik verzekerd wanneer ik naar het buitenland verhuis?

Indien u verhuist naar het buitenland geeft uw verzekeraar u tot de eerstvolgende contractvervaldatum de mogelijkheid om elders een autoverzekering af te sluiten voor uw voertuig. U kunt dus tot uw eerstvolgende contractvervaldatum verzekerd zijn. Per de contractvervaldatum komt de autoverzekering te vervallen.

De verzekeringnemer moet daarvan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen veertien dagen, aan de verzekeraar kennis geven. De verzekering blijft binnen het geldigheidsgebied van de verzekering van kracht tot de eerstkomende jaarlijkse (hoofd) premie vervaldag.

Binnen welke termijn moet ik een schade melden

Het is belangrijk om een schade zo snel mogelijk te melden. Hoe sneller de schade bekend is, hoe sneller het verwerkt kan worden, en u de auto kan laten repareren. Veel verzekeringsmaatschappijen hebben in hun polisvoorwaarden staan dat zij in ieder geval binnen 3 dagen na de aanrijding of ongeval op de hoogte willen zijn.

Klik hier om een schade te melden.

Wat moet ik doen bij het overschrijven van een auto.

Wanneer een auto wordt verkocht moet u het kentekenbewijs overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar. Dit kan de verkopende autohandelaar doen of u kunt dit op een van de TNT agentschappen doen.

Belangrijk is wel dat de nieuwe kentekenhouder die zelfde dag nog het voertuig moet verzekeren. Doet de nieuwe eigenaar dit niet dan is deze strafbaar.

Misverstand bij auto overschrijven

Vaak geeft de oude eigenaar aan dat hij of zij zijn eigen verzekering nog wel even aanhoud zodat de nieuwe eigenaar met een geldige verzekering naar huis zou kunnen rijden maar dit is een misverstand. Vanaf het moment dat het kenteken is overgeschreven is de verzekering van de oude eigenaar niet meer geldig.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.