Stichting cis

Stichting CIS staat voor Stichting Centraal Informatie Systeem. Stichting CIS is een stichting die voor verschillende verzekeraars bepaalde gegevens over consumenten registreert.
Dit betekent dat u kunt worden geregistreerd wanneer u een claim heeft ingediend bij uw verzekeraar.

Stichting CIS behartigt de belangen van verzekeraars. Dit doen zij door het uitwisselen van informatie tussen onder andere de verzekeraars en toezicht houden op de informatie-uitwisseling. Deelnemers krijgen door het uitwisselen van informatie de kans om zich te beschermen tegen misbruik en dit te voorkomen en bestrijden.

Iedereen kan in aanraking komen met Stichting CIS. U kunt worden geregistreerd wanneer u een claim heeft ingediend bij uw verzekeraar. De schuldvraag is hier niet voor bepalend. Ook wanneer uw verzekeraar de verzekering beëindigt zal dit worden opgenomen. Dit doet een verzekeraar wanneer u bijvoorbeeld uw verplichtingen niet bent nagekomen of in het geval van ongebruikelijk veel schadeclaims.

CIS registratie

Stichting CIS houdt verschillende soorten gegevens bij. Er bestaan dan ook verschillende zogenoemde CIS-registraties.
In onderstaande situaties zullen uw gegevens bij Stichting CIS worden geregistreerd:

Schademeldingen
Alle schadeclaims die u bij uw verzekeraar indient, worden bijgehouden. Het maakt hierbij niet uit wie er schuld heeft aan de schade. Van elke claim worden de feitelijke gegevens en de persoonsgegevens bewaard.

Onverzekerde motorvoertuigen
Wanneer een onverzekerd motorvoertuig betrokken raakt bij een ongeval, zullen de gegevens van de eigenaar en de bestuurder van het voertuig worden geregistreerd door Stichting CIS.

Opzeggen verzekering door verzekeraar
Een verzekeraar heeft het recht om uw verzekering op te zeggen. Wanneer u langere tijd de premie niet betaalt of als de verzekeraar constateert dat u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan de verzekeraar uw verzekering beëindigen.

Ontzegging rijbevoegdheid
Als u een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgt, wordt dit vastgelegd door Stichting CIS

Negatieve schadevrije jaren
Heeft u negatieve schadevrije jaren? Ook dit staat in de database van Stichting CIS.

Speciale meldingen
Stichting CIS hanteert een zogenaamde zwarte lijst. Hierop staan bijvoorbeeld mensen die verzekeringsfraude hebben gepleegd of geprobeerd hebben een verzekeraar op te lichten. Wanneer u een verzekering afsluit, krijgt u altijd een aantal vragen over uw verzekerings- en/of strafrechtelijk verleden.

Hoelang staat een CIS registratie in het systeem?

Hoelang een CIS registratie in het systeem staat, hangt af van wat er geregistreerd is. Als het gaat om een speciale melding/zwarte lijst registratie dan blijven uw gegevens maximaal 8 jaar bewaard. In de andere gevallen wordt de registratie na uiterlijk 5 jaar automatisch verwijderd. Bij ontzegging van de rijbevoegdheid gaat de telling van deze 5 jaar pas in op de laatste dag van de rijontzegging.

Een CIS registratie verwijderen, voordat de maximale duur is verstreken, kan alleen gedaan worden door degene die de registratie in het systeem heeft gezet. Wanneer u bezwaar indient tegen een registratie en dit blijkt terecht dan kan de verzekeraar de registratie zelf weer verwijderen.

Het recht op inzage

U heeft het recht om uw gegevens in te zien die geregistreerd staan bij Stichting CIS. U kunt hiervoor een inzageverzoek indienen door het invullen van het inzageformulier op de website van CIS. Nadat u het webformulier heeft verzonden, krijgt u een e-mail die u getekend en voorzien van een kopie geldig legitimatiebewijs per mail verzendt naar info@stichtingcis.nl

Als u geen gebruik wilt maken van het webformulier kunt u het inzageverzoek downloaden en printen.
Het formulier kunt u vervolgens volledig ingevuld en ondertekend, met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs, toesturen naar:

Stichting CIS
T.a.v. Team Inzage
Postbus 91627
2509 EE DEN HAAG

Normaliter ontvangt u binnen 28 dagen een bericht of u in de databank staat. Mocht u hierin voorkomen, krijgt u een overzicht van de melding. U kan dan ook zien wie er een melding in heeft gezet.

De Vereende

Wanneer er door u een verzekering aan wordt gevraagd of als u een schadeclaim indient, kan er door de verzekeraar een controle worden gedaan bij Stichting CIS. Wat de verzekeraar doet met deze informatie verschilt per geval en maatschappij. Meestal is het zo dat u met een CIS registratie niet bij een reguliere maatschappij terecht kunt. Als u bijvoorbeeld een autoverzekering af wilt sluiten en u wordt niet door een reguliere maatschappij geaccepteerd, dan biedt De Vereende uitkomst.
De Vereende is een maatschappij die bijzondere risico’s wel wil verzekeren daar waar reguliere maatschappijen afhaken. De Vereende zal de autoverzekering altijd accepteren, maar de premie ligt hoger dan bij een reguliere autoverzekering.

Autoverzekering afsluiten met een CIS registratie

Diks Verzekeringen is een tussenpersoon van De Vereende. Dit betekent dat u bij ons een verzekering kunt afsluiten bij De Vereende.

Voor het afsluiten van een verzekering stelt De Vereende enkele voorwaarden:

  • U betaalt de premie minimaal 3 maanden vooruit, ook bij maandbetaling.
  • De verzekering gaat pas in na ontvangst van de eerste premie EN een ondertekend aanvraagformulier.
  • In de meeste gevallen rekent De Vereende daarnaast een waarborgsom van gemiddeld €175,00, die u vooraf moet betalen. Indien er aan het eind van de verzekering geen schade is geweest, krijgt u dit bedrag weer teruggestort.

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag! U kunt op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur contact met ons opnemen via 088-6883700.