Wat is no-claim?

Net zoals bij elke verzekering is de premie afhankelijk van het risico. In sommige gevallen is dat risico hoger. Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat jonge bestuurders een grotere kans hebben op een schadegeval. Daarom is hun premie ook duurder. Daarnaast zien verzekeraars ouderen ook als een risicogroep en rekenen een hogere premie.  Het zou oneerlijk zijn om een bestuurder die nooit een schadegeval heeft alsnog een peperdure premie voor te schotelen. Daarom belonen verzekeraars schadevrije jaren. Dit doen ze door middel van de no-claim autoverzekering. Hierbij krijgt u een no-claimkorting indien u schadevrije jaren opbouwt. Via de zogenoemde no-claimbeschermer hoeft een enkel schadegeval bovendien geen gevolgen te hebben.

Wat is no-claim korting?

Een no-claimkorting betekent dat u een korting krijgt op de premie van uw autoverzekering. Aan deze no-claimkorting koppelt men wel de voorwaarde dat er gedurende een bepaalde periode geen claim bij de verzekeraar wordt ingediend. Met andere woorden: u rijdt schadevrij of draait zelf op voor kleine kosten en moet hierdoor een lagere premie betalen voor uw autoverzekering. Wanneer u na het verkrijgen van de no-claimkorting opnieuw schade claimt bij uw verzekeraar, zal u opnieuw meer premie betalen. U verliest dan een aantal schadevrije jaren. Dat staat in schril contrast met de no-claimbeschermer waar er wel ruimte is voor het indienen van een (jaarlijks) schadegeval.

Hoe bouw je no-claim op?

De no-claimkorting volgt de bonus-malusladder. Hierdoor stijgt de korting naarmate u meer schadevrije jaren opbouwt. Dit zijn volledige jaren waarin u geen schade veroorzaakt. Het aantal schadevrije jaren wordt door de verzekeraar bijgehouden en is op het polisblad terug te vinden, hoewel dat niet bij alle verzekeraars het geval is. De no-claim korting begint vanaf het eerste schadevrij jaar te lopen. De exacte invulling van de no-claimopbouw verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Bijzonder is ook dat u soms schadevrije jaren kunt overnemen van een partner die vrijwillig afstand doet van de opgebouwde schadevrije jaren. Hieraan zijn vaak wel een aantal beperkingen verbonden. Zo kunt u bijvoorbeeld niet meer schadevrije jaren overnemen dan dat u een rijbewijs hebt. Tot slot bestaan er ook bijzondere afwijkingen voor zij die met een leasewagen reden. Op basis van een leaseverklaring kunnen zij soms ook schadevrije jaren opbouwen en zo van een no-claimkorting genieten.

Kan no-claim korting en no-claim beschermer overgedragen worden?

Net zoals u schadevrije jaren van uw partner kunt overnemen, kunt u ook de door u opgebouwde schadevrije jaren overdragen. En samen met de schadevrije jaren wordt ook de no-claimkorting overgedragen. Dat kan om verschillende redenen interessant zijn. Zo kan de verzekerde overlijden en kunnen de schadevrije jaren dan op de andere regelmatige bestuurder worden overgedragen. Dit kan bijvoorbeeld uw partner zijn. Ook wanneer de verzekerde ten gevolge van een ongeval niet meer kan rijden, is het overdragen van schadevrije jaren een interessante piste. In de praktijk wordt het echter het vaakst toegepast bij scheidingen, opdat de partner niet zonder schadevrije jaren hoeft achter te blijven.

Weet wel dat bij een no-claimbeschermer er geen premiegevolgen verbonden zijn aan een schadegeval, maar dat het aantal schadevrije jaren daarentegen wel daalt. En omdat er minder schadevrije jaren zijn, kunnen ook minder schadevrije jaren worden overgedragen. In welke gevallen en aan wie de no-claimkorting kan worden overgedragen, verschilt bovendien van verzekeraar tot verzekeraar. Bij Diks Verzekeringen kiezen we er bijvoorbeeld voor om de schadevrije jaren enkel tussen partners over te dragen. Het voordeel hiervan is dat wij onze prijzen extra scherp kunnen maken. En daar plukken ook jongeren de vruchten van.

Online een goedkope autoverzekering vergelijken!