Hoe lang blijven schadevrije jaren geldig?

Schadevrije jaren waren één jaar geldig na royement van uw motorrijtuigverzekering. Vanwege recente marktontwikkelingen hebben verschillende verzekeraars hun beleid van het erkennen van schadevrije jaren verruimd.

Een positieve ontwikkeling waar Diks verzekeringen achter staat. Derhalve worden bij ons voortaan de schadevrije jaren tot maximaal 3 jaar na royement van uw motorrijtuigverzekering toegekend. Hiermee heeft u langer recht op de reeds opgebouwde jaren met bijbehorende korting.

Op welke wijze kunt u schadevrije jaren aantonen?

Indien de motorrijtuigverzekering wordt beëindigd geeft de Nederlandse verzekeraar het aantal opgebouwde schadevrije jaren door aan de database Roy-Data. Vanaf het moment van beëindiging van de verzekering blijven deze schadevrije jaren 3 jaar van kracht en kunnen dan gebruikt worden voor een nieuwe verzekering. Na afloop van deze 3 jaar vervallen de schadevrije jaren en moet er opnieuw begonnen worden met het opbouwen van schadevrije jaren.

Let wel, schadevrije jaren kunnen maar voor één lopende verzekering worden gebruikt. Voor een volgende verzekering kunnen deze dus niet meer worden gebruikt.

Werkgeversverklaring

Wanneer je in de afgelopen jaren in een auto van de werkgever hebt gereden kunnen wij na ontvangst van de originele werkgeversverklaring schadevrije jaren toekennen. Het aantal schadevrije jaren waarop je recht hebt wordt vastgesteld volgens onderstaande regels:

  • werkgeversverklaring van 1 of 2 jaren geeft recht op: 0 schadevrij jaar
  • werkgeversverklaring van 3 jaren geeft recht op: schadevrij jaar
  • werkgeversverklaring van 4 jaren geeft recht op: 2 schadevrije jaren
  • werkgeversverklaring van 5 of meer jaren geeft recht op: 3 schadevrije jaren

Bereken direct de premie van uw autoverzekering!