Wat betekent bonus malus?

Schadevrije jaren zijn jaren dat u geen schade claimt bij de verzekeraar. Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u 1 schadevrij jaar. Door schadevrij te rijden krijgt u korting op de verzekeringspremie. Hoe meer schadevrije jaren u heeft, hoe meer no-claimkorting u krijgt.  Om te bepalen hoeveel no-claimkorting u precies krijgt maken verzekeraars gebruik van het bonus malus systeem. Maar wat is de betekenis van bonus malus precies? U leest het in dit artikel!

Autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Bonus malus ladder betekenis

Een bonus malus ladder is een tabel die verzekeraars gebruiken om de no-claimkorting van uw autoverzekering te bepalen. De korting die u ontvangt, wordt bepaald aan de hand van het aantal schadevrije jaren dat u heeft. De ladder bestaat, net als een echte ladder, uit tredes. Hoe hoger u op de ladder staat, hoe meer no-claim korting u ontvangt. Elke verzekeraar heeft zijn eigen bonus malus regeling. Daardoor kunnen er verschillen in korting zijn tussen de verschillende verzekeraars. De bonus malus regeling van uw verzekeraar kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden van uw autoverzekering.

Malusregistratie: wat is dat?

Zoals gezegd is de Latijnse betekenis van malus ‘slecht’. We kennen ook de term malusregistratie. U krijgt een malusregistratie als u negatieve schadevrije jaren heeft opgebouwd bij uw autoverzekering. U heeft dan minder dan 0 schadevrije jaren. Voor elke schade die u claimt, verliest u 5 schadevrije jaren. Als u meerdere schades claimt en dus daalt op de bonus malus ladder, krijgt u geen korting maar betaalt u juist een toeslag op de premie. Dit wordt malus genoemd. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u meerdere schades per verzekeringsjaar claimt.

Wanneer vervalt de bonus malus?

Schadevrije jaren zijn niet onbeperkt geldig. Na het beëindigen van uw autoverzekering blijven schadevrije jaren bij de meeste verzekeraars nog 3 jaar geldig. Voor die 3 jaar voorbij zijn moet u een nieuwe verzekering afsluiten waarbij u uw opgebouwde schadevrije jaren kunt inzetten. Als u dit niet doet, komen de schadevrije jaren te vervallen en begint u opnieuw met opbouwen. Ook negatieve schadevrije jaren vervallen meestal 3 jaar.

Bereken direct de premie van uw autoverzekering!