Premie Alert van Allsecur te kort door de bocht

Allsecur heeft onlangs de “premie alert” ingevoerd. Klanten met een WA-Casco dekking (All-Risk) krijgen een alert zodra de auto 6 jaar oud wordt, omdat het volgens Allsecur op dat moment voordeliger is om over te stappen naar een beperkt casco dekking. Is de auto ouder dan 10 jaar, dan krijgen de klanten van Allsecur een voorstel om de dekking om te verlagen naar een WA dekking. In beginsel een goed initiatief, maar de vlieger gaat niet altijd op.

Bouwjaar is niet altijd belangrijk; dagwaarde wel

Wat ons betreft is een selectie op bouwjaar te kort door de bocht. Voor een auto van 7 jaar oud met een dagwaarde van € 20.000,00 kan een WA-Casco verzekering namelijk nog steeds interessant zijn. Bij een total-loss schade wordt namelijk de dagwaarde uitgekeerd; in dit geval nog een aanzienlijk bedrag. Wij vinden dan ook dan het bouwjaar niet een doorslaggevende factor moet zijn, maar de dagwaarde daarentegen zeker wel. Aan de hand van de dagwaarde kan namelijk eenvoudig bepaald worden of men het risico nog zelf wil dragen. Is dat het geval dan kan er een (meer) beperkte dekking worden gekozen.

Eerst vergelijken dan pas dekking aanpassen

Nog beter is het om eerst een premievergelijking te (laten) maken voor dezelfde dekking, maar dan bij andere verzekeringsmaatschappijen. Het is namelijk goed mogelijk dat een andere maatschappij dezelfde dekking kan aanbieden tegen een lagere premie. In dat geval kan toch dezelfde dekking worden behouden en/of eventueel ook nog bespaard worden op de premie.

Let op

Er worden tegenwoordig veel budgetpolissen aangeboden. Deze bieden een WA-casco dekking tegen veelal een lage(re) premie. Deze budgetpolissen hanteren meestal wel beperkende voorwaarden. Hoewel er ten opzichte van een ‘normale’ WA-casco dekking weliswaar beperkingen zijn, kan de budgetpolis nog wel een beter alternatief zijn voor de beperkt casco dekking en in dat geval dus zeker het overwegen waard.

Wat is het verschil tussen een volledig casco en een beperkt casco dekking

Om een weloverwogen keuze te maken om al dan niet van een WA- casco dekking naar een beperkt casco dekking over te stappen, is het belangrijk te weten welke zaken er wel of niet onder de dekkingen vallen. Hieronder kunt u de dekkingen met elkaar vergelijken.

Dekkingsoverzicht

Zoals blijkt uit het overzicht zijn op een beperkt casco verzekering de volgende zaken niet gedekt:

  • Botsen en omslaan
  • Te water raken
  • Andere schade van buitenaf

Bent u zelf niet veroorzaker van de schade, dan kunt u de schade eventueel verhalen op (de verzekeraar van) de schadeveroorzaker. Is de schadeveroorzaker onbekend, of bent u zelf de veroorzaker van de schade, dan kunt u de schade NIET claimen als u een beperkt casco dekking heeft, maar WEL claimen op de verzekering als u een volledig cascodekking heeft afgesloten.

Neemt u het besluit de dekking te verlagen van een volledig casco- naar een beperkt casco dekking, dan komen voornoemde schades die niet gedekt worden op de beperkt casco dekking voor uw eigen rekening. Dit kan afhankelijk van het bouwjaar van de auto en uw draagkracht een prima besluit zijn mits dit wel goed is afgewogen.

Het is dus onder andere van belang of u -bijvoorbeeld indien uw auto bij een schade total-loss raakt-, genoeg spaargeld heeft om een andere auto aan te schaffen. De dagwaarde van uw auto is daarbij bepalend, want die waarde geeft ongeveer aan, wat een vervangende auto u gemiddeld gaat kosten.
Bent u niet voldoende draagkrachtig om meteen een vervangende auto aan te schaffen, dan doet u er wellicht beter aan om het voertuig nog even wat uitgebreider verzekerd te houden.

Tegenpartij veroorzaakt schade. Wie gaat dat verhalen?

Wanneer een voertuig niet WA-casco is verzekerd en een tegenpartij veroorzaakt schade aan uw voertuig, dan zal uw eigen verzekeringsmaatschappij in dat geval geen actie ondernemen. Er is dan namelijk geen dekking op uw eigen autoverzekering.

Bent u niet volledig casco verzekerd en de tegenpartij is aansprakelijk voor de schade aan uw auto dan zal de schade moeten worden verhaald op de (verzekeraar van de) tegenpartij. Uw eigen autoverzekeraar zal dit uitsluitend voor u doen, indien u een rechtsbijstandverzekering hiertoe heeft afgesloten. Is dat niet het geval dan staat u zelf voor deze klus.

Ook Allsecur doet dit niet voor de klant. Op de website geeft Allsecur aan dat de klant dit zelf moet doen en de enige tip die gegeven wordt, is een voorbeeldbrief die gedownload kan worden.

Gratis schade verhalen

Allsecur vermeldt er echter helaas niet bij, dat er tegenwoordig ook een dienstverlener bestaat, die de verhaalsactie gratis voor u verzorgt; 112schade.nl . U kunt geheel kosteloos uw verhaalsactie uit handen geven aan 112schade.nl.

Conclusie:

De alert van Allsecur is in beginsel een goed initiatief. Het kan namelijk voor veel klanten voordeliger zijn de dekking aan te passen. Wij vinden het alleen verstandiger om niet het bouwjaar maar de dagwaarde als uitgangspunt te nemen. Daarnaast adviseren wij om eerst een premie vergelijking te (laten) maken om te bepalen of een andere maatschappij misschien een lagere premie vraagt voor dezelfde dekking. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan daarna de dekking desgewenst nog beperkt worden. Een rechtsbijstandverzekering bijsluiten zodra de dekking wordt beperkt, is daarbij zeer aan te raden.

Na 1 maand maar 2% van de MMBS geregistreerd, landbouwvoertuigen op schema

Kentekenregistratieplicht voor landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) Sinds het invoeren van de...

Lees meer

Kwart Nederlandse jongeren bang om auto te rijden

47 procent wantrouwt andere weggebruikers Hoewel de Nederlandse wegen tot de veiligste ter wereld...

Lees meer
auto financieren particulier

5 Tips om als particulier een auto te financieren

Een auto kopen is in de meeste gevallen geen kleine uitgave. Als u de...

Lees meer

Vergelijk online de premie van uw autoverzekeringen!