Ongevallen inzittenden verzekering overbodig?

In het AD van 02-10-2010 maakt de heer Jaap Roelants naar onze mening een fout met betrekking tot een lezersvraag of een ongevallen inzittenden verzekering noodzakelijk is. Hij geeft aan dat deze verzekering overbodig zou zijn.

Ook Erik Hordijk zit er wat ons betreft naast met zijn artikel in de telegraaf:

Wij zijn van mening dat een ongevalleninzittendenverzekering zeker geen overbodige luxe is, maar een noodzakelijke verzekering en wij zullen u onderstaand uitleggen waarom.

In het antwoord van de heer Roelants gaf hij aan dat letselschade van de inzittenden gedekt is op de WA-(auto)verzekering van de bestuurder. Dat is inderdaad het geval, echter uitsluitend indien de bestuurder ook daadwerkelijk aansprakelijk kan worden gehouden voor het ontstaan van het ongeval. Daarbij vergeet de heer Roelants ook nog het volgende:

 • Wie dekt de schade van de bestuurder?
  De bestuurder is immers ook een inzittende, maar als het ongeval door zijn schuld is ontstaan, gaat de WA-(auto)verzekering van de bestuurder de schade van de bestuurder niet betalen. Wel de schade van de overige inzittenden.
 • Medische kosten zijn weliswaar gedekt op de zorgverzekering, maar niet alle kosten, sommige zaken zijn namelijk beperkt en gemaximeerd waardoor de kosten van blijvend medisch letsel op een gegeven moment voor eigen rekening komen. Ook kosten van een uitvaart vallen bijvoorbeeld niet onder de dekking van een zorgverzekering.Mocht een bestuurder bijvoorbeeld invalide raken en in een rolstoel terecht komen, dan kan een uitkering uit een ongevalleninzittendenverzekering de eerste kosten van bijvoorbeeld een verbouwing betalen zodat de bestuurder in zijn eigen woning kan blijven wonen.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. De schadeveroorzaker is bekend en aansprakelijk.
  In dat geval is het redelijk eenvoudig en zal men de schadevergoeding tegemoet kunnen zien.
 2. De schadeveroorzaker is bekend en volgens het slachtoffer aansprakelijk.
  De (verzekeraar van de) tegenpartij is echter van mening dat er geen aansprakelijkheid is.
  In dat geval kan er jaren getouwtrek ontstaan met betrekking tot de schuldvraag. En zolang er geen aansprakelijkheid wordt erkend, zal de WA-verzekeraar niets uitkeren. Gedurende die tijd blijven de inzittenden met de onverhaalbare kosten zitten zoals bijvoorbeeld kosten die gemaakt zijn om de deurposten te verbreden en de drempels te verwijderen omdat een inzittende in een rolstoel terecht is gekomen.
 3. De schadeveroorzaker is aansprakelijk maar wel doorgereden na de aanrijding en niet meer te achterhalen.
  Ook kan er in dat geval weer een lang traject in het vooruitzicht liggen om de schade verhaald te krijgen.
  Het Waarborgfonds zou een optie kunnen zijn, maar alsnog moet dan de aansprakelijkheid worden aangetoond en ook moet dan aan de overige specifieke Waarborgfonds eisen worden voldaan.

Kortom, had de bestuurder een ongevalleninzittendenverzekering afgesloten, dan had het niet uitgemaakt wie er al dan niet schuldig was. In dat geval was er uit hoofde van de ongevalleninzittendenverzekering voorzien in een uitkering.
Dus overbodig…. wij denken van niet!

Naast de ongevalleninzittendenverzekering bestaat ook de schadeverzekering voor inzittenden. Deze verzekering keert de daadwerkelijk en aantoonbare geleden schade uit, die geleden is door het ongeval. Hierbij kan gedacht worden aan zaakschade, inkomstenderving, medische kosten en uitvaartkosten. Hier gaat de heer Roelants helaas ook volledig aan voorbij. Er zijn in de dagelijkse praktijk talloze voorbeelden waaruit blijkt dat ook deze verzekering inmiddels ook meer dan zijn nut heeft bewezen.

Weten wat de verschillen zijn tussen de ongevalleninzittendenverzekering en de schadeverzekering voor inzittenden? Klik dan hier voor de belangrijkste verschillen.

gevolgen-schadeformulier

Mogelijk dramatische gevolgen van invullen schadeformulier

Het Verbond van Verzekeraars (VvV) gaat in Europees verband aandacht vragen voor alarmerende risico’s...

Lees meer
Checklist auto kopen

Checklist voor de aanschaf van een nieuwe auto

Van auto veranderen doet u gemiddeld maar eens in de 5 tot 7 jaar....

Lees meer
strengere-controle-taxi

Strengere controle taxiverzekeringen

Vanaf 1 oktober 2019 worden alle taxi’s 100% door de RDW gecontroleerd op het...

Lees meer

Vergelijk online de premie van uw autoverzekeringen!