AutoPerspectiefPolis

voogdAutoPerspectiefPolis is een onderdeel van Voogd & Voogd. Voogd & Voogd heeft als kernactiviteit autoverzekeringen en alles wat daar aan schadeverzekeringen bij hoort. Zij vormen de logistieke en commerciële schakel tussen 1800 professionele bemiddelaars en 19 toonaangevende verzekeraars.

De AutoPerspectiefPolis is een autoverzekering die ideaal is voor automobilisten die als gevolg van een schade een malusregistratie hebben. Ongeacht het aantal rekenkundige malusjaren wordt de verzekering ingeschaald op een trede lager dan de normale inschalingstrede. Bij AutoPerspectiefPolis kunt u online wijzigingen en schade doorgeven.

Bereken online de premie voor een autoverzekering

Direct afsluiten