Vrijwaringsbewijs

Een vrijwaringsbewijs is een document waarmee aangetoond kan worden dat het kenteken van een verkocht voertuig niet meer op uw naam staat. U ontvangt dit bewijs bij verkoop van het voertuig.

Lees hier alles over het nieuwe kentekenbewijs.

Zolang de tenaamstelling van een kenteken niet is overgeschreven op een nieuwe eigenaar, blijft de verkoper aansprakelijk voor de wegenbelasting, autoverzekering, APK en eventuele bekeuringen. Het is dus belangrijk om er bij verkoop ALTIJD voor te zorgen dat u het vrijwaringsbewijs ontvangt. Het komt te vaak voor dat de kopende partij aangeeft dit later op te sturen. Dit gebeurt echter niet altijd, waardoor de oude eigenaar denkt het voertuig verkocht te hebben terwijl deze nog gewoon op zijn naam staat met alle verplichtingen en gevolgen van dien.

Benodigde papieren voor overschrijving

Wanneer u een kenteken wilt overschrijven, dan kan dit bij diverse postagentschappen. Niet elk PostNL postkantoor mag ook een kentekenregistratie uitvoeren. Check daarom op de site van PostNL welke kantoren bij u in de buurt ook een kentekenregistratie mogen uitvoeren. U dient hiervoor de volgende zaken mee te nemen:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Tenaamstellingsbewijs
  • Overschrijvingsbewijs
  • Eventueel een uittreksel van de Kamer van Koophandel

Bij verkoop is de verkopende partij verplicht het deel I B en het deel II van het kentekenbewijs over te dragen aan diegene die eigenaar van het voertuig is geworden. De verkopende partij is ook verplicht het deel I A van het kentekenbewijs bij zich te houden totdat de kopende partij het vrijwaringsbewijs EN het oude deel I B heeft teruggegeven. Is dit gebeurd, dan mag men het kenteken deel 1 A aan de koper geven.

Kosten vrijwaringsbewijs auto

Aan schorsen zijn kosten verbonden. Schorsen kost voor de meeste voertuigen € 71,50 per jaar. Voor enkele bijzondere categorieën voertuigen zijn de kosten € 23,90 per voertuig per jaar.

Het schorsingstarief voor bromfietsen bedraagt € 10,50. Als u een schorsing wilt verlengen, zijn de kosten voor het tweede jaar € 23,90. Dit tarief is voor alle voertuigen gelijk, uitgezonderd bromfietsen. Als u een schorsing van een voertuig opheft en binnen een jaar hetzelfde voertuig opnieuw wilt schorsen, zijn de kosten € 119,00.

Het tarief voor opnieuw schorsen binnen een jaar voor bijzondere categorieën voertuigen is € 23,90. Het schorsingstarief van € 23,90 geldt voor:
. voertuigen van 15 jaar en ouder
. motorfietsen
. bedrijfsvoertuigen met een maximum toegestane massa van meer dan 3500 kg
. aanhangwagens en opleggers met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg

Ik ben mijn vrijwaringsbewijs kwijt, wat nu?

Heeft u geen vrijwaringsbewijs dan is het mogelijk om een uitdraai op te vragen bij het RDW. Dat kan ook online met uw DigiD. Hierop staat ook wanneer u het voertuig heeft overgeschreven. Kijk voor meer informatie.

Opzeggen autoverzekering na vrijwaring

De verzekeringsmaatschappij van uw autoverzekering krijgt niet automatisch een bericht. U moet zelf uw verzekeraar of tussenpersoon op de hoogte stellen dat het voertuig is verkocht.

Opzeggen wegenbelasting

Dit gaat wel automatisch. Na het overschrijven bent u voor de Belastingdienst geen eigenaar meer en hoeft u geen wegenbelasting meer te betalen.

Opzeggen APK-keuring

De APK-keuring blijft verplicht voor het voertuig maar omdat u geen eigenaar meer bent, ontvangt u geen reminder meer van de RDW.