Wat is het laatste kenteken uitgegeven door de RDW?

laatste kenteken rdw

Bent u op zoek naar het laatste kenteken dat is uitgegeven door de RDW? Check het hier online. Naast het checken van het laatst uitgegeven kenteken, kunt u hier ook kentekencombinatie’s terughalen tot 1951.

Bent u op zoek naar het laatste kenteken dat is uitgegeven door de RDW? Check het hier online. Naast het checken van het laatst uitgegeven kenteken, kunt u hier ook kentekencombinatie’s terughalen tot 1951.

Aan een kenteken kunt u zien wanneer het afgegeven is. Er worden bepaalde combinaties gemaakt. Zodra deze combinaties op zijn, volgen er nieuwe combinaties. Op dit moment wordt de combinatie twee letters, drie cijfers en één letter uitgegeven.

Aan de hand van het kenteken kunt u veel informatie over een auto achterhalen. U kunt bijvoorbeeld de technische specificaties van een auto achterhalen. Ook staat bij het kenteken bijvoorbeeld geregistreerd of een auto gestolen is. Voordat u een auto koopt, kunt u zich alvast verdiepen in de informatie over de auto.

Verleden van het kenteken

Het kenteken voor de auto stamt uit 1898. Er waren toen nog maar weinig auto’s, dus bestonden de nummerborden uit getallen vanaf 1 tot 2.065. In 1906 kwamen de provinciale kentekens. Het kenteken begon met een letter gevolgd door een nummer. De letter “L” stond bijvoorbeeld voor Utrecht en “P” voor Limburg. In 1951 is het kenteken zoals we het nu kennen geïntroduceerd. Het kenteken bestaat nu uit een combinatie van cijfers en letters, gerangschikt in drie groepen. Dit systeem wordt ook wel sidecode genoemd. De eerste sidecode was: 2 letters – 2 getallen – 2 getallen. Zodra de uit te geven combinaties op waren, is de RDW overgestapt naar sidecode 2 (2 getallen – 2 getallen – 2 letters. Inmiddels zitten we voor auto’s in sidecode 9. Deze is begonnen met GB-001-B.

Niet alle kentekencombinaties zijn mogelijk

De sidecode 7 bestond onder andere uit 3 letters. Dit kon voor combinaties zorgen die niet wenselijk waren. Niet alle mogelijke letters worden gebruikt, bijvoorbeeld de “Q” en de “C” komen nooit in kentekens voor. Deze lijken namelijk teveel op een nul. Voor opleggers zijn deze letters wel mogelijk. Bepaalde combinaties zijn ook uitgesloten. U zult bijvoorbeeld geen kenteken met de samenvoegingen “GVD”, “KKK”, “NSB” tegenkomen.

Kunt u uw eigen kenteken uitzoeken?

In sommige landen kunnen kentekens (binnen bepaalde combinaties) zelf uitgezocht worden. Dat is in Nederland niet mogelijk. De combinaties worden opeenvolgend uitgegeven. Door na te gaan welk kenteken het laatst is uitgegeven, kunt u er wel beperkt invloed op uitoefenen. Bij het overgaan naar een volgende sidecode stellen sommigen het kopen van een nieuwe auto uit tot de nieuwe kentekens beschikbaar zijn. Er zijn theorieën dat de nieuwste kentekencombinatie een positief effect heeft op de verkoopwaarde in de toekomst, maar in de praktijk moet dat nog maar blijken. Om dezelfde reden wordt het kopen van een nieuwe auto vaak uitgesteld naar het nieuwe jaar. Deze theorie is logischer. Een auto uit 2018 verkoopt beter dan een auto uit 2017.

Wat betekent een 1 of een 2 boven het streepje?

U ziet wel eens voertuigen met een kenteken waarop boven de liggende streepjes een cijfer staat. Dit is een zogenaamde duplicaatcode. Deze wordt op het kentekenplaat toegevoegd als een kentekenplaat nieuw wordt verstrekt omdat de oude gestolen is, of kwijt is geraakt. Door deze toegevoegde code ontstaat er een onderscheid tussen de oorspronkelijk afgegeven kentekenplaat en de nieuwe vervangende plaat. Zijn uw kentekenplaten of één daarvan gestolen? Doe hiervan aangifte. Op deze manier voorkomt u misbruik van uw kenteken.

Hoe komt u aan een nieuwe kentekenplaat?

Alleen de eigenaar van een motorrijtuig kan nieuwe kentekenplaten aanvragen. Dit kan bij een door de RDW erkende kentekenplaatfabrikant. Op de website van de RDW vindt u een overzicht van deze fabrikanten. Er wordt wel gecontroleerd of u ook daadwerkelijk de eigenaar van  het motorrijtuig bent. U moet daarvoor een geldig legitimatiebewijs tonen. Neem ook het originele voertuigbewijs (Deel 1A) of de kentekencard mee. De hoogte van de kosten voor de nieuwe platen verschilt per fabrikant. Op de nieuwe platen is de duplicaatcode toegevoegd.

 

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!