Blauwe kentekenplaat

Tegenwoordig zijn er twee soorten blauwe kentekenplaten: voor oldtimers en voor taxi’s.

Wanneer mag een oldtimer de blauwe kentekenplaat voeren?

Oldtimers met een datum van toelating vóór 1 januari 1978 mogen de (donker)blauwe kentekenplaat met witte letters voeren. Voordat de blauwe kentekenplaat wordt afgegeven, wordt gecontroleerd of op het voertuigbewijs een datum van toelating vóór 1 januari 1978 vermeld staat en de kentekenplaat bestaat uit een combinatie van 4 cijfers en 2 letters. Als aan alle eisen is voldaan mag een ongelimiteerd aantal platen gekocht worden.
Blauwe kentekenplaten zijn voorzien van een keurmerk bestaande uit de Nederlandse leeuw en de tekst ‘RKM’. Het keurmerk – en met name het volgnummer – moet duidelijk herkenbaar blijven, want aan de hand van dit volgnummer kan de maker van de kentekenplaat achterhaald worden.

Voor geïmporteerde oldtimers kunt u bij de RDW een ‘ouderwetse’ kentekenplaat aanvragen, mits de datum eerste toelating voor automobielen vóór 1978 en voor motorrijwielen/bedrijfsvoertuigen vóór 1973 ligt.

Deze regeling is een aanvulling op de al langer bestaande mogelijkheid om historische voertuigen, die door het verlies van kentekenpapieren een recente kentekenplaat bezitten, weer van de oorspronkelijke kentekenplaat te voorzien.

Voertuigen die vanwege hun historische waarde door liefhebbers in Nederland zijn geïmporteerd, krijgen van de RDW bij registratie een ‘klassieke’ kentekenplaat uitgereikt. In overleg met de Federatie van Historische Automobielclubs (FEHAC) heeft de RDW enkele speciale series ‘ouderwetse’ kentekens ter beschikking gesteld, met name voor geïmporteerde klassiekers.

Personenvoertuigen van vóór 1978, krijgen bij de kentekenregistratie na invoer automatisch een ‘ouderwetse’ nummerplaat. Bedrijfsvoertuigen krijgen na invoer bij kentekenregistratie een kentekenplaat uit de serie BE-00-00 en motorrijwielen een kentekenplaat uit de serie ZF-00-00.

Voertuigen die voor die tijd zijn ingevoerd kunnen nu alsnog in aanmerking komen voor deze series ‘ouderwetse kentekenplaten’, mits de datum eerste toelating voor automobielen vóór 1978 en voor motorrijwielen/bedrijfsvoertuigen vóór 1973 ligt. NB De RDW hanteert de datum eerste toelating. Indien deze niet kan worden aangetoond, maar het bouwjaar wel, dan gaat de RDW uit van het bouwjaar.

Klik hier voor meer informatie over een oldtimerverzekering.

Blauwe kentekenplaat voor taxi

Taxivoertuigen zijn herkenbaar aan blauwe kentekenplaten voorzien van zwarte letters en cijfers. Iedere taxiondernemer is wettelijk verplicht deze te voeren. Er zijn regels:
  1. wanneer het taxikenteken wel en niet op het voertuig aanwezig dient te zijn;
  2. hoe u het kenteken kunt aanvragen;
  3. wat u moet doen als het voertuig wordt verkocht;
  4. voor vervoer over de grens.

Uitzonderingen

Sinds de invoering van het taxikenteken blijkt onduidelijk wanneer deze nu wel of niet op het voertuig aanwezig dient te zijn. Het infoblad Taxikenteken en de Wet Personenvervoer geven hier antwoord op.

Aanvragen

Een taxikentekenbewijs vraagt u aan bij het RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie (RDW). Het voertuig moet ook technisch gekeurd zijn. Naast de keuringsdocumenten moet de aanvraag van een taxikenteken vergezeld gaan van:

Een kopie van een geldige IVW-ondernemersvergunning

Voor de vergunninghouder die niet de eigenaar van het voertuig is, moet een ‘verklaring gezamenlijk gebruik’ worden ingevuld. Deze is op te vragen bij de RDW.

Een kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een jaar) waaruit het ondernemerschap van de vergunninghouder blijkt.

De RDW toetst de gegevens op juistheid en volledigheid en stuurt vervolgens een schriftelijke toestemming per voertuig. Daarmee kan de nummerplaat worden aangeschaft bij een door de RDW erkende kentekenfabrikant. De site van de RDW vermeldt een lijst van ongeveer 200 erkende adressen.

Bij verkoop van taxi

Wanneer het voertuig wordt verkocht, dient het kentekenbewijs deel I bij de RDW te worden aangepast. De tekst ‘taxi’ wordt dan van het document verwijderd. Na ontvangst van het gewijzigde kentekendocument dient u bij een platenleverancier de blauwe taxikentekenplaten om te wisselen voor gele.

Vervoer over de grens

Vervoer van passagiers naar het buitenland is toegestaan. Het is echter niet toegestaan om nieuwe passagiers op te pikken in het buitenland, met uitzondering van België en Luxemburg. De blauwe kentekenplaat is niet altijd te herkennen als afkomstig uit de EU. Het verdient aanbeveling om in het buitenland een NL-sticker te voeren. Het RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie heeft een verklaring opgesteld in het Engels, Frans, Duits en Nederlands die als ware het een ‘taxipaspoort’ kan worden getoond aan politie en douane.
Klik hier voor meer informatie over een taxiverzekering.

Bereken direct de premie van uw oldtimerverzekering!