Veelgestelde vragen bij een autoverzekering

Is alle productinformatie op de website volledig of zijn er kleine lettertjes?

Op de verschillende pagina’s op onze website proberen we u zo helder mogelijk uitleg te geven over onze producten. We geven hier ook zoveel mogelijk de mitsen en maren van de producten weer. Ook hebben we per product de veelgestelde vragen voor u op een rij gezet. Hiermee proberen we u zoveel mogelijk informatie te verstrekken over de producten die wij aanbieden.

Wij werken samen met meerdere verzekeraars, die ieder hun eigen voorwaarden hanteren voor de verschillende producten. Hier kunnen behoorlijke verschillen in zitten. We willen benadrukken dat u altijd de polis dient te raadplegen, met daarop de eventuele clausules en voorwaarden. Deze zijn altijd leidend.

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op via Chat, WhatsApp of Messenger.

Wat is een artikel 34 verklaring?

Ieder kenteken wat u op naam heeft staan, dient u te verzekeren. De RDW is belast met de controle hiervan. Mocht uit een peiling blijken dat uw kenteken niet door een verzekeraar als verzekerd aangemeld staat, dan ontvangt u hierover bericht en dient u een artikel 34 verklaring te overhandigen. Lees verder 

Heeft een WA verzekering een eigen risico?

Voor de WA verzekering wordt normaal gesproken geen eigen risico gerekend. Het kan voorkomen dat verzekeringsmaatschappijen in speciale gevallen een eigen risico verplicht stellen op de WA dekking. Hiervan wordt u, voordat de verzekering wordt goedgekeurd, op de hoogte gesteld.

Heeft u bijvoorbeeld een eigen risico van € 100, dan zult u de eerste € 100 zelf moeten betalen als u schade rijdt. Alles boven dat bedrag zal worden vergoed door de verzekering.

Wat is de meldcode van een auto?

Waar kunt u de meldcode voor een auto opvragen? De meldcode bestaat uit de laatste 4 cijfers van het chassisnummer, de identificatiecode of het framenummer. De verzekeringsmaatschappij heeft het kenteken en de meldcode nodig om uw autoverzekering aan te melden bij de RDW.

De combinatie van het kenteken met de meldcode is uniek. Zonder deze twee gegevens kan een maatschappij uw voertuig niet verzekeren. De meldcode staat rechtsboven op het kentekenbewijs waar uw naam op staat. lees meer>>

Wat moet ik doen bij het overschrijven van een auto?

Wanneer een auto wordt verkocht, moet u het kentekenbewijs overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar. Dit kan de verkopende autohandelaar doen of u kunt dit zelf doen op een PostNL kantoor.

De nieuwe kentekenhouder moet het voertuig nog diezelfde dag verzekeren, anders is hij strafbaar.

Misverstand bij overschrijven auto

Vaak geeft de oude eigenaar aan dat hij zijn eigen verzekering nog wel even aanhoudt, zodat de nieuwe eigenaar met een geldige verzekering naar huis kan rijden. Dit is een misverstand. Vanaf het moment dat het kenteken is overgeschreven, is de verzekering van de oude eigenaar niet meer geldig.

Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wilt vergelijken.

Binnen welke termijn moet ik een schade melden?

Het is belangrijk om een schade zo snel mogelijk te melden. Hoe sneller de schade bekend is, hoe sneller deze verwerkt kan worden, en hoe sneller u de auto kunt laten repareren. Veel verzekeringsmaatschappijen hebben in hun polisvoorwaarden staan dat zij in ieder geval binnen 3 dagen na de aanrijding of het ongeval op de hoogte willen zijn.

Klik hier om een schade te melden.

Moet ik een ruitschade melden?

Wanneer u dekking heeft voor ruitschade, kunt u een ruithersteller inschakelen die op uw groene kaart staat. In de meeste gevallen zal de ruithersteller de schade afwikkelen met uw verzekeringsmaatschappij.

Heeft u naast ruitschade ook andere schade aan uw voertuig? Dan verzoeken wij u om de schade te melden via onze website.

Blijf ik verzekerd als ik naar het buitenland verhuis?

Indien u verhuist naar het buitenland, geeft uw verzekeraar u tot de eerstvolgende contractvervaldatum de mogelijkheid om elders een autoverzekering af te sluiten. U kunt dus tot uw eerstvolgende contractvervaldatum verzekerd zijn. Op de dag van de contractvervaldatum komt de autoverzekering te vervallen.

De verzekeringnemer moet de verzekeraar daarvan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen veertien dagen, op de hoogte brengen. De verzekering blijft binnen het geldigheidsgebied van de verzekering van kracht tot de eerstkomende jaarlijkse (hoofd)premie vervaldatum.

Hoe dien ik een klacht in over autoverzekeringen?

Heeft u een klacht over een autoverzekering of bent u niet tevreden? Dan kunt u uw klacht op verschillende manieren bij ons indienen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing!

Wij zullen binnen twee werkdagen de ontvangst van uw klacht bevestigen en we streven ernaar om deze binnen 14 dagen af te handelen. Mocht dit niet lukken, dan houden we u per mail op de hoogte van de voortgang.

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de uitkomst van een door ons afgehandelde klacht. U kunt dan een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Kan een 17-jarige een autoverzekering afsluiten?

Het is niet mogelijk om een premieberekening te maken voor een autoverzekering, wanneer u jonger bent dan 18 jaar.

Het is niet mogelijk om een verzekering op uw naam af te sluiten, omdat u nog niet zelfstandig de regelmatige bestuurder mag zijn. Tevens stelt de rijksoverheid voor het overschrijven van een kentekenbewijs van een auto of ander voertuig de eis dat u minimaal 18 jaar moet zijn en in Nederland moet wonen.

U zou de verzekering dan moeten laten afsluiten door degene die het kenteken op naam heeft staan en daarbij de vermelding moeten laten maken dat u ook onder toezicht in de auto mag rijden.

Kan ik de auto van mijn kind verzekeren?

Nee, het is niet mogelijk om de auto van uw kind te verzekeren. Alleen de kentekenhouder van een auto kan een auto verzekeren. De enige uitzondering hierop is wanneer de partner van de kentekenhouder de auto wil verzekeren en deze op hetzelfde woonadres woont.

Auto van kind op naam van ouder voordeliger?

Veel ouders willen de auto van hun kind verzekeren, zodat deze minder premie hoeft te betalen. Dit betekent dat de auto op naam komt van de ouders, maar dat zij hun kind erin laten rijden. Het is verstandiger als het kind de auto zelf op naam neemt en zelf een autoverzekering afsluit. Zo kan deze zelf schadevrije jaren opbouwen, de zogenaamde no claim korting.

Daarnaast kijkt de verzekeringsmaatschappij naar de leeftijd van de regelmatige bestuurder. Wanneer de ouder de auto verzekert, maar het kind de regelmatige bestuurder is, bespaart u geen premie.

Het is ook niet meer nodig om de verzekering bij de ouders onder te brengen. De premies van autoverzekeringen zijn momenteel erg aan het dalen waardoor deze ook voor 18-jarige autobestuurders een stuk betaalbaarder zijn geworden.

Kan ik de auto van mijn partner verzekeren?

Over het algemeen is de kentekenhouder van de auto de persoon die verzekeringsplichtig is. Wanneer u de auto van uw partner wilt verzekeren, dan keuren de meeste verzekeringsmaatschappijen dit goed. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de partner op hetzelfde adres woont als de kentekenhouder.

Voor andere bestuurders, die incidenteel van de auto gebruikmaken, is er gewoon dekking. Als er een andere regelmatige bestuurder is dan degene op wiens naam de verzekering staat, kunt u dit het beste laten weten aan de verzekeraar zodat deze bestuurder ook wordt opgenomen in de polis.

Kan ik een auto verzekeren als ik nog geen rijbewijs heb?

Over het algemeen kunt u geen auto verzekeren als u geen rijbewijs heeft. Veel verzekeringsmaatschappijen stellen als voorwaarde dat degene die een autoverzekering wil afsluiten, ook in het bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs.

Geen rijbewijs maar toch auto verzekeren

Een ander probleem is dat de verzekeraar geen zicht heeft op wie dan wel in de auto gaat rijden. De premie van een autoverzekering is onder andere afhankelijk van de leeftijd en het schadeverleden van de regelmatige bestuurder. Dit is normaliter diegene die de verzekering ook aanvraagt.

Heeft deze persoon echter geen rijbewijs, dan is het voor de maatschappij onduidelijk wie er dan wel in gaat rijden.

Toch zijn er een aantal verzekeringsmaatschappijen die u wel verzekeren, ook al heeft u geen rijbewijs. Neem contact op met Diks Verzekeringen, dan kunnen wij u helpen zoeken naar verzekeraars die u kunnen verzekeren.

Mijn autoverzekering is opgeschort, wat betekent dit?

Als uw autoverzekering is opgeschort, dan betekent dit dat de dekking op uw verzekering is stopgezet. Is dit bij u het geval, dan bent u niet meer verzekerd. Een autoverzekering kan worden opgeschort als de premie bijvoorbeeld niet op tijd betaald is, of als u tijdelijk niet beschikt over een auto.

Autoverzekering tijdelijk opgeschort

Wanneer u een auto verkoopt of tijdelijk van de openbare weg afhaalt, dan heeft u de mogelijkheid om de dekking op te schorten. Dit betekent dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op de autoverzekering maar ook dat er geen premie is verschuldigd.

Verzekering opgeschort: moet ik nog premie betalen?

Wanneer een autoverzekering is opgeschort, hoeft u alle incasso’s NA de opschortdatum niet meer te betalen. Alle verschuldigde premie VOOR de opschortdatum moet u nog wel betalen. Eventuele teveel betaalde premie reserveert de maatschappij voor u.

Op welk moment kan ik mijn autoverzekering opzeggen?

Wanneer u een autoverzekering afsluit gaat u een overeenkomst aan. Toch kunt u uw autoverzekering opzeggen op drie momenten:

1. Per contractvervaldatum

Deze datum staat vermeld op uw polisblad. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt een opzegtermijn van twee of drie maanden. De exacte termijn kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden.

2. Bij aanpassingen in de voorwaarden of bij premieverhoging

3. Bij de verkoop van uw auto

Lees verder

Wanneer zijn sneeuwkettingen verplicht?

In verschillende Europese landen zijn sneeuwkettingen verplicht. Dat wordt door borden aangegeven. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van de landen waar sneeuwkettingen wel of niet verplicht zijn. Lees verder

Wanneer ben ik verplicht om mijn auto te verzekeren?

U bent wettelijk verplicht om een auto te verzekeren zodra het kenteken op uw naam wordt gesteld. Uw gegevens als eigenaar zijn vanaf dat moment bekend bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Een auto die al op uw naam is overgeschreven, maar bijvoorbeeld nog bij de verkoper staat, moet vanaf het moment van tenaamstelling op uw naam worden verzekerd. Lees verder

Wat houdt een voorlopige dekking in?

De voorlopige dekking houdt in dat de periode van de aanvraag van uw autoverzekering tot de uiteindelijke acceptatie door de verzekeringsmaatschappij wordt overbrugd. Zo bent u alvast verzekerd en heeft u dus de zekerheid dat u onverhoopte schade vergoed krijgt, terwijl uw aanvraag nog door de verzekeringsmaatschappij moet worden verwerkt.

Wanneer de verzekeringsmaatschappij uw aanvraag heeft verwerkt en u een polis of verzekeringsbewijs heeft ontvangen, bent u definitief verzekerd.

Wat is de bedenktijd op een verzekering?

Wanneer u een autoverzekering afsluit, heeft u een bedenktijd van 14 dagen. Dit betekent dat u na ontvangst van de polis 14 dagen de tijd heeft om de verzekering niet door te laten gaan.

Belangrijk is dus dat de bedenktijd ingaat 14 dagen na ontvangst van de polis en dus niet na de ingangsdatum of de datum van verzending door de verzekeringsmaatschappij. Bijvoorbeeld:

Ingangsdatum: 2 maart

Datum verzending polis: 10 maart

Datum ontvangst polis: 12 maart

Bedenktijd loopt tot: 26 maart

Nooit dekking geweest

Wanneer u een polis in de bedenktijd laat royeren, betekent dit wel dat er nooit dekking is geweest. Het is dus mogelijk dat u bij een verzekering voor een auto of brommer enige tijd onverzekerd bent geweest en hierdoor kans loopt op een boete van de RDW.

Wat is een eendagskenteken?

Een eendagskenteken is een kenteken dat u kunt gebruiken voor één dag. U krijgt bijvoorbeeld een eendagskenteken wanneer u naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) moet voor een keuring van een te importeren auto zonder Nederlands kenteken.
Met dit kenteken mag u op de keuringsdag van en naar de keuring rijden met het voertuig. U moet ook een geldige WA verzekering hebben voor het voertuig. Bij veel maatschappijen kunt u pas een auto verzekeren wanneer u in het bezit bent van een Nederlands kenteken.

Diks Verzekeringen heeft een eendagskentekenverzekering met 15-daagse WA dekking. Tijdens deze periode kunt u goed verzekerd de weg op en kunt u met het voertuig naar de keuring van de Rijksdienst voor het Wegverkeer rijden. Het is hierbij niet nodig dat het voertuig al een Nederlands kenteken heeft.

Wat is een groene kaart?

Een groene kaart is een internationaal geldig verzekeringsbewijs. Het voordeel van een groene kaart is dat deze door heel Europa hetzelfde is opgezet, waardoor deze ook in het buitenland goed te lezen is door bijvoorbeeld de politie. U ontvangt de groene kaart bij het afsluiten van uw autoverzekering. Elk jaar ontvangt u een nieuw exemplaar. Lees verder

Wat is een no-claimbeschermer?

Een no-claimbeschermer beschermt u tegen het terugvallen in treden op de zogenaamde bonus-malusladder wanneer u bijvoorbeeld een schuldschade op uw WA verzekering heeft. Ook beschermt deze no-claimbeschermer u wanneer u een WA beperkt casco dekking heeft.

De no-claimbeschermer is een aanvullende dekking die u bij uw autoverzekering kunt afsluiten en biedt u bescherming bij een schuldschade. U kunt één schuldschade claimen op de verzekering, zonder dat dit ten koste gaat van uw schadevrije jaren.

Wat is het verschil tussen een ongevallen-inzittendenverzekering en een schade-inzittendenverzekering?

Beide zijn verzekeringen voor inzittenden die u als aanvulling kunt afsluiten op uw autoverzekering. Een ongevallen-inzittendenverzekering is een sommenverzekering. Een sommenverzekering betekent dat de uitkering wordt gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen. Als een inzittende komt te overlijden of blijvende invaliditeit oploopt als gevolg van een ongeval, volgt er een uitkering. Het gaat hier niet om een verzekering die de volledige schade vergoedt. Lees verder.

Valt schade aan mijn aanhanger/caravan ook onder de dekking van mijn autoverzekering?

Wanneer uw caravan of aanhanger is gekoppeld aan de auto waarvoor u een autoverzekering heeft afgesloten, dan zijn deze gratis meeverzekerd met de auto voor de wettelijke aansprakelijkheid.

Als de caravan of aanhanger niet is gekoppeld aan uw auto maar toch schade veroorzaakt, dan vergoedt uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dit (deels) en/of de aansprakelijkheidsverzekering die u aanvullend kunt afsluiten voor uw aanhanger of caravan. Wordt er schade toegebracht aan uw caravan of aanhanger (bijvoorbeeld als deze op de camping staat gestald), dan valt deze niet onder de autoverzekering en krijgt u alleen uitgekeerd als u een schade zelf of via uw rechtsbijstandsverzekeraar kunt verhalen op de schadeveroorzakende partij.

Wanneer heeft schade invloed op mijn bonuskorting?

Wanneer u schade aan uw auto heeft opgelopen die door de verzekeraar moet worden betaald zonder dat deze te verhalen is op de tegenpartij, dan heeft dit invloed op uw bonuskorting. Kijk in de aanvullende voorwaarden van uw autoverzekering wat dit betekent voor uw bonuskorting en naar welke trede u gaat. Wordt de schade (bijvoorbeeld ruitbreuk) gedekt door de beperkte cascoverzekering of is er geen sprake van bonusbescherming, dan zijn er verder geen consequenties voor uw schadevrije jaren.

Kiest u ervoor om de schade zelf te betalen? Dan heeft dit ook geen consequenties voor uw bonuskorting. U kunt 12 maanden na de schadeafwikkeling bepalen of u de schade zelf wilt betalen.

Wat moet ik doen als ik zelf aansprakelijk ben?

Wanneer u schade heeft toegebracht aan anderen, kan de tegenpartij u hiervoor aansprakelijk stellen. U kunt het beste zelf geen uitspraken doen over uw aansprakelijkheid, maar dit overlaten aan uw verzekeraar. Vul ter plekke het schadeformulier volledig in en onderteken deze.

U dient daarna melding te maken van de schade. De verzekeraar zal na ontvangst van het schadeformulier beoordelen of u daadwerkelijk aansprakelijk kunt worden gehouden voor de aangebrachte schade.

Wat moet ik doen bij parkeerschade door een onbekende dader?

U heeft uw auto geparkeerd op de parkeerplaats en nadat u uit de winkel komt constateert u parkeerschade. De dader is onbekend en toch hoeft dit niet te betekenen dat u de schade niet kunt verhalen op uw autoverzekering. Als eerste dient u zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie van de parkeerschade. De politie kan de schade bekijken en beoordelen of de aanrijding is veroorzaakt door een motorvoertuig.

Ook is het handig dat u meteen namen en adressen noteert van mensen die eventueel getuige zijn van het feit dat uw auto onbeschadigd geparkeerd is en beschadigd is aangetroffen.

Heeft u dit allemaal geregeld, neem dan ook contact met ons of direct met uw verzekeraar op om de schade te melden. Vergoedt uw verzekering geen parkeerschade? Dan kunt u ook een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wat gebeurt er als ik de premie niet (op tijd) betaal?

Betaalt u de premie van uw verzekering niet of niet op tijd? Dan ontvangt u een herinnering van uw verzekeringsmaatschappij. Wordt er na de herinnering van de verzekeraar niet binnen de gestelde termijn betaald, dan zal de verzekeraar de verzekering 30 dagen na de factuurdatum opschorten. Lees verder

Wat is een leaseverklaring?

Een leaseverklaring is een verklaring die wordt afgegeven door een leasemaatschappij. Deze verklaring geeft aan dat u schadevrij heeft gereden. Er wordt door veel leasemaatschappijen geen opgave gedaan van het aantal opgebouwde schadevrije jaren, maar zij sommen alle schades op die zich gedurende de looptijd hebben voorgedaan. Met deze leaseverklaring kunt u bij de meeste verzekeraars een autoverzekering afsluiten.

Wat is de geldigheidsduur van een royementsverklaring?

De geldigheidsduur van een royementsverklaring was tot de zomer van 2014 vaak één jaar na de datum van afgifte. Sinds de zomer van 2014 hebben veel maatschappijen de geldigheidsduur verlengd naar drie jaar. Met de royementsverklaring kunt u schadevrije jaren aantonen. Nadat de geldigheidsduur van de royementsverklaring is verlopen, kunt u geen aanspraak meer maken op korting voor schadevrij rijden bij een nieuwe verzekeraar. Lees verder

Ik ben mijn royementsverklaring kwijt. Hoe kan ik een nieuwe krijgen?

Sinds 2007 is Roy Data opgericht, een systeem dat de royementsgegevens bijhoudt voor de verzekeringsmarkt. Alle royementsgegevens met een royementsdatum vanaf 1 september 2007 worden in het systeem opgenomen. Dit systeem heeft grote voordelen. Naast het feit dat het niet meer nodig is om bij het veranderen van verzekeringsmaatschappij de papieren royementsverklaring te overhandigen aan de nieuwe maatschappij, hoeft u zich ook niet meer druk te maken over het kwijtraken van de royementsverklaring. Alle gegevens staan in het Roy Data systeem.

Inmiddels hebben een hoop maatschappijen de geldigheid van een royementsverklaring aangepast naar soms wel 3 jaar. Bekijk in dit overzicht de geldigheidsduur van een royementsverklaring per maatschappij.

De schadevrije jaren die u opbouwt bij een scooterverzekering staan nog niet in Roy data. Bij het beëindigen van een scooterverzekering krijgt u nog wel een royementsverklaring. De maatschappij geeft deze maar 1 keer af. Bent u de verklaring kwijt, dan bent u helaas ook de opgebouwde schadevrije jaren kwijt. Het is niet mogelijk om een royementsverklaring opnieuw op te vragen.

Wat moet ik doen bij ruitschade?

Heeft u een sterretje in uw ruit? Dan dient u dit zo snel mogelijk te laten repareren om te voorkomen dat het sterretje een flinke barst wordt. U kunt het beste eerst op uw polis controleren welke dekking u heeft voordat u het sterretje laat repareren.
Ruitschade aan uw voertuig wordt meestal alleen vergoed wanneer u een WA+ beperkt casco of WA+ volledig casco dekking heeft.

De meeste sterren kunnen worden gerepareerd door middel van een harsinjectie. Mocht de ster zo groot zijn dat de ruit vervangen moet worden, dan moet u vaak een verlaagd eigen risico betalen voor de vervanging. De nota van de reparatie of vervanging zal door de schadehersteller rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij worden gestuurd.

U kunt er ook voor kiezen om de ruitschade te laten repareren door uw eigen garage of dealer. Dit heeft als nadelige bijkomstigheid dat de verzekeringsmaatschappij vaak het volledige eigen risico in rekening zal brengen. Het is dus voordeliger om uw ruitschade te laten repareren bij Carglass of Autotaal.

(Auto)verzekering afsluiten zonder rijbewijs?

Niet alle verzekeraars kunnen uw voertuig verzekeren wanneer u zelf (tijdelijk) geen rijbewijs heeft. U bent echter volgens de wet wel verplicht om als kentekenhouder een autoverzekering te hebben voor uw voertuig. De RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) voert hier controles op uit en kan boetes uitdelen, wanneer u zich hier niet aan houdt. Lees meer

Hoe kan ik mijn schadevrije jaren aantonen?

Er zijn vier verschillende methoden waarop u uw schadevrije jaren aan kunt tonen. Lees verder

Wat is een royementsverklaring?

Een royementsverklaring is een waardedocument dat aangeeft hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd. Het originele exemplaar van dit document dient overgelegd te worden om schadevrije jaren over te nemen. Een royementsverklaring is één jaar geldig en wordt één keer als origineel verstrekt nadat de verzekering is beëindigd. U ontvangt een royementsverklaring van uw verzekeraar wanneer u uw autoverzekering heeft beëindigd.

Inmiddels hebben een hoop maatschappijen de geldigheid van een royementsverklaring aangepast naar soms wel drie jaar. Bekijk in dit overzicht de geldigheidsduur van een royementsverklaring per maatschappij.

Winnaar

Thuiswinkel awards voor Diks verzekeringen

7.9

Beoordeling

Diks Verzekeringen heeft meer dan 219 beoordelingen bij klantenvertellen.nl. 89.5% beveelt ons aan met een gemiddeld cijfer van: 7.9 voor een autoverzekering.

Rating

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!