Nieuwwaarde, aankoopwaarde, dagwaarde: wat is het verschil?

Verzekeringen voor roerende zaken keren bij schade een vergoeding uit. Roerende zaken zijn zaken die niet vastzitten in de grond en dus verplaatsbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een auto, bank of mobiele telefoon. Maar wat krijgt u eigenlijk vergoed: de aankoopwaarde, de nieuwwaarde of de dagwaarde? En wat is precies het verschil tussen de drie waarden?

Ook vertellen we u hoe het zit bij autoschade. Wanneer u een autoverzekering afsluit bent u verzekerd bij autoschade. Bij een grote en dure aankoop als een auto wilt u natuurlijk wel goed verzekerd zijn. De reparatie- of vervangkosten kunnen namelijk flink oplopen. Maar keert uw autoverzekering de aankoopwaarde, de nieuwwaarde of de dagwaarde van de auto uit? Belangrijk om te weten, want het kan een groot verschil maken in het bedrag dat u krijgt uitgekeerd.

Nieuwwaarde, aankoopwaarde of dagwaarde?

Hoewel de twee termen hetzelfde lijken te bedoelen, is de nieuwwaarde niet hetzelfde als de aankoopwaarde. De aankoopwaarde is wat een zaak bij aankoop kostte. De nieuwwaarde is wat die zaak nu kost. Stel dat u twee jaar geleden een mobiele telefoon heeft gekocht. U heeft er destijds €600,- voor betaald. Nu, twee jaar later, kost de telefoon in de winkel nog maar €300,-. De aankoopwaarde is dus €600,- en de nieuwwaarde is €300,-.

Naast de aankoopwaarde en de nieuwwaarde van een zaak, is er ook nog de dagwaarde. Uw spullen worden steeds minder waard, doordat ze slijten of simpelweg ouder worden. Dit wordt afschrijving genoemd. De dagwaarde bestaat uit de (huidige) nieuwwaarde min de afschrijving. Om de afschrijving te bepalen, maken verzekeraars gebruik van afschrijvingslijsten. Daarop staat wat de levensduur van bepaalde zaken is. Hoe hoog de afschrijving is, hangt af van de zaak. Neem nou de mobiele telefoon uit het voorbeeld: doordat er regelmatig nieuwe modellen op de markt komen is een mobiele telefoon relatief snel afgeschreven. Iedere verzekeraar hanteert echter zijn eigen afschrijvingslijst, dus de afschrijving kan per verzekeraar verschillen.

Keert de verzekeraar altijd de dagwaarde uit?

Elke verzekeraar heeft zijn eigen dagwaardebepaling in de voorwaarden opgenomen. Sommige verzekeraars keren voor bepaalde zaken altijd de dagwaarde uit. Bij andere wordt dit alleen gedaan als de zaken zijn opgeslagen. Vaak wordt de dagwaarde uitgekeerd als de huidige waarde lager is dan 40% van de nieuwwaarde.

Om de dagwaarde te bepalen moet dus bekend zijn wat de nieuwwaarde is en binnen hoeveel tijd de zaak is afgeschreven. Stel dat de mobiele telefoon uit uw handen glijdt en met het scherm naar beneden op de stoep terecht komt. U meldt de schade bij uw verzekeraar, maar het toestel blijkt helaas niet meer gemaakt te kunnen worden. De particuliere mobiele telefoon is in 3 jaar afgeschreven, dus 33,3% per jaar. De dagwaarde is dus € 300 (nieuwwaarde) minus 66,6% (afschrijving). Dan krijgt u een bedrag van € 100,20 uitgekeerd.

Hoe zit dat bij autoschade?

Ook bij autoschade kijkt de verzekeraar naar de dagwaarde van de auto. Als u schade oploopt, wordt dit hersteld, tenzij de herstelkosten hoger zijn dan de dagwaarde  van de auto. Als de autoschade niet meer gerepareerd kan worden, betekent dit dat de auto total loss is. U kunt er ook voor kiezen om bij uw autoverzekering een nieuwwaarderegeling of een aanschafwaarderegeling af te sluiten voor uw auto.

Wanneer u autoverzekeringen met elkaar gaat vergelijken, kunt u het afsluiten van een aanschafwaarderegeling of een nieuwwaarderegeling in overweging nemen. Bij autoschade kan dit een groot verschil maken in het bedrag dat u krijgt uitgekeerd.

Bereken meteen de premie voor een autoverzekering!