Wat is een cascoverzekering?

Bij het afsluiten van een autoverzekering of andere verzekering, krijgt u te maken met allerlei (verzekerings)termen. Voordat u een verzekering kunt afsluiten, is het van belang om te weten wat deze termen betekenen. Bij de meeste verzekeringen heeft u keus uit verschillende dekkingen. Wat is precies een cascoverzekering en wat wordt er wel en niet gedekt?

Een cascoverzekering is een verzekering voor motorvoertuigen. Deze verzekering vergoedt schade aan uw eigen voertuig die bijvoorbeeld door iemand anders wordt veroorzaakt. De schade kan ook veroorzaakt worden zonder dat iemand daaraan schuldig is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij storm door een omvallende boom.

Er zijn twee verschillende casco verzekeringen, namelijk

  • Een beperkt cascoverzekering
  • Een volledig cascoverzekering

Besparen op uw autoverzekering? Vergelijk premies!

Een beperkt cascoverzekering

Een beperkt cascoverzekering dekt naast schade die u aanricht aan voertuigen van anderen ook schades veroorzaakt door:

  • Storm, hagel en bliksem
  • Brand en ontploffing
  • Diefstal en poging tot diefstal
  • Aanrijding met loslopende dieren
  • Ruitbreuk

Schades die u claimt op het beperkt cascodeel van de verzekering gaan niet ten laste van de schadevrije jaren.

Een volledig cascoverzekering. Ook wel All-Risk genoemd

De volledig cascoverzekering wordt ook wel allrisk verzekering genoemd. Een volledig cascoverzekering is de duurste en meest uitgebreide verzekering die u kunt kiezen. De volledig cascoverzekering dekt alles wat de beperkt cascodekking dekt en daarnaast ook de schades aan uw eigen auto waar u zelf schuldig aan bent.

U krijgt met deze verzekering dus niet alleen schades aan uw auto vergoed die veroorzaakt zijn door anderen. Ook wanneer u zelf schuldig bent aan bijvoorbeeld een ongeval krijgt u de schade aan uw eigen auto uitgekeerd.

Niet onder deze dekking valt schade die is ontstaan door slijtage of door een eigen gebrek aan de auto.

Tot auto’s ongeveer 6 jaar oud zijn is de volledig cascoverzekering de meest gekozen verzekeringsvorm. Toch is het moeilijk om hier een leeftijd aan te koppelen. Voor auto’s ouder dan 6 jaar is de allrisk verzekering namelijk ook nog aan te raden. Auto’s gaan tegenwoordig met gemak 15 jaar mee. Hierdoor kan een auto van bijvoorbeeld 8 jaar oud nog steeds een hoge dagwaarde hebben. De keuze voor een verzekering kunt u het beste goed onderbouwd maken door te vergelijken. Bepaal het premieverschil tussen de beperkt cascoverzekering en de volledig cascoverzekering en maak zo een goed onderbouwde keuze.

Bereken de premie voor een autoverzekering

  • Weet ik niet