Uitbetaling verzekering na schade auto: hoe zit het?

Bij autoschade merkt u pas hoe goed of slecht u verzekerd bent. Wist u dat u bij schade normaal gesproken maximaal de dagwaarde van uw auto uitgekeerd krijgt? Afhankelijk van de verzekeringsvorm vergoedt de verzekeraar uw eigen schade zelfs helemaal niet. Wat keert uw autoverzekering nu echt uit?

De autoverzekering is onder te verdelen in twee dekkingen. De verplichte autoverzekering tegen schade aan anderen (de aansprakelijkheidsschade), en u kunt de schade aan uw eigen auto verzekeren. Bij de tweede dekking speelt de waarde van de auto een belangrijke rol bij het bepalen van de hoogte van de premie. De waarde van de auto kan ook bepalend zijn voor het vergoeden van de schade aan uw eigen auto.

Bent u verzekerd tegen schade aan de eigen auto?

In de meest beperkte verzekeringsvorm, de WA autoverzekering, krijgt u schade aan uw eigen auto niet uitgekeerd. De verzekeraar vergoedt alleen de schade door het verzekerde voertuig aangericht aan anderen. Er moet sprake zijn van aansprakelijkheidsschade. Schade aan de eigen auto betaalt u zelf. Met de All-Risk dekking (WA + volledig casco) krijgt u ook de schade aan uw eigen auto betaald door de verzekeraar. Met de WA + beperkt casco krijgt u de eigen schade door een aanrijding over het algemeen niet uitgekeerd. Wel bijvoorbeeld bij schade door brand, stormschade en bij diefstal. Verzekeraars keren maximaal de dagwaarde uit. In uitzonderingsgevallen wordt er uitgegaan van een hogere waarde.

Wat krijgt u uitgekeerd bij schade aan uw auto door een ongeval?

In dat geval moet de schade vergoed worden door diegene die aansprakelijk is voor de schade. Bent u WA + volledig casco verzekerd? Uw eigen verzekeraar vergoedt de schade. Eventueel wordt het schadebedrag verhaald op de veroorzaker van de schade. Met een beperktere autoverzekering keert uw eigen verzekeraar uw schade niet uit. Ook gaat de service van de verzekeraar niet zover dat zij de schade aan uw auto verhalen op de tegenpartij. Kan uw schade wel verhaald worden? Schakel in dat geval 112schade.nl in. Wij kunnen de schade voor u verhalen op de aansprakelijke partij. Uiteraard kan maximaal de dagwaarde verhaald worden.

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!