Dekt een verzekering parkeerschade?

Een onvervalste parkeerschade. U let bij het parkeren toch wel op hoeveel ruimte er zit tussen uw auto en de andere auto(‘s)? Ga er bij het inparkeren vanuit dat andere personen genoeg ruimte moeten hebben om hun autodeur te openen en in te stappen. Maar natuurlijk, het blijft een risico. Sommige mensen besteden geen aandacht aan de naast gelegen auto bij het openen van hun portier. Dan kan het zomaar eens zijn dat de naast gelegen auto beschadigd raakt. Mensen met een klein beetje fatsoen laten wel een briefje of iets in die trant achter om de bestuurder van de beschadigde auto hiervan op de hoogte te stellen en contact- en adresgegevens door te geven. Maar er zijn zeker ook mensen die dit niet doen om verschillende redenen. Op dat moment is het niet bekend wie de dader is. Dan is er dus geen tegenpartij om het in verzekeringstermen uit te drukken. Als bekend is wie de dader is, kan de schade op de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de schuldige geclaimd worden. Maar hoe krijgt u het schadebedrag terug als de dader niet bekend is bij een parkeerschade?

Stel dat u zojuist de nodige boodschappen heeft gedaan en dat u bij terugkomst een lelijke deuk vindt in de zijkant van uw autoportier. Het zal vast iemand zijn geweest die zijn portier te hard heeft opengeklapt waarna dit een deuk in uw auto heeft veroorzaakt. De dader valt op dat moment natuurlijk moeilijk aan te wijzen. Hoe krijg ik mijn schade dan toch vergoed?

Hoe claim ik mijn parkeerschade als ik niet volledig casco verzekerd ben?

Wanneer u echter een autoverzekering met een lagere dekking hebt afgesloten, dus WA of WA + Beperkt Casco, dan kunt u deze parkeerschade niet bij uw verzekeraar claimen. Dat zorgt toch voor een probleem. Voor situaties als deze bestaat echter het Waarborgfonds Motorverkeer. Het Waarborgfonds Motorverkeer is er voor mensen die door een ongeluk met een motorvoertuig schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar, omdat dat voertuig onbekend of onverzekerd is. Het Waarborgfonds vergoedt echter alleen uw schade als u op tijd iets aantoonbaars heeft gedaan om erachter te komen wie de dader is. Aangifte doen valt onder de mogelijkheden. Ons advies is om dit sowieso altijd bij dit soort schades te doen. U kunt ook omwonenden vragen of ze iets hebben gezien of een advertentie plaatsen.  Als er binnen 14 dagen na het schadegeval geen actie ondernomen is, vergoedt het Waarborgfonds de schade niet. Het is dus verstandig om zo snel mogelijk aangifte te doen. U kunt zowel telefonisch (0900-8844) als online aangifte doen.

Heb ik ook getuigenverklaringen nodig om mijn schade te kunnen claimen?

U dient naam en adresgegevens te noteren van personen die hebben gezien dat uw voertuig onbeschadigd geparkeerd is en op deze wijze beschadigd is teruggevonden. Uw eigen verklaring is voor het Waarborgfonds niet genoeg om uw schade te vergoeden. De getuigen moeten hun verklaring eventueel voor een rechter willen herhalen. Wellicht zijn er ook andere ‘stille getuigen’ die kunnen helpen bij het claimen van de schade. U kunt hierbij denken aan afgereden onderdelen van de andere auto, glasscherven of laksporen. Maak hier foto’s van en stuur deze mee bij de schademelding. Het Waarborgfonds schakelt vaak een schade-expert in om de hoogte van de schade vast te stellen en om na te gaan of de schade wel door een motorvoertuig is veroorzaakt.

Wat vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer?

Het Waarborgfonds kan alleen schade vergoeden die is veroorzaakt door een motorvoertuig. Het begrip motorvoertuig wordt door het Waarborgfonds heel ruim uitgelegd, zo valt schade door gekoppelde aanhangwagens en afgevallen lading hier ook onder. Schade door vandalisme of andere oorzaken worden door het Waarborgfonds niet vergoed.

Hoe dien ik een claim in bij het Waarborgfonds Motorverkeer?

Als bovenstaande punten overeenkomen met uw situatie, kunt u (online) een schade melden bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Bij het online indienen van een claim vult u een burgerservicenummer in geeft u antwoord op de gestelde vragen. U legt ook een verklaring af. Getuigen kunnen online ook direct een verklaring invullen. Dit kan echter ook later. Er geldt een eigen risico van €250. Als het schadebedrag lager is heeft het dus geen zin om de schade te melden.

Hoe snel wordt mijn schade afgehandeld?

Nadat het Waarborgfonds Motorverkeer uw claim heeft ontvangen, krijgt u zo snel mogelijk bericht van hun. Meestal beslissen zij binnen één maand of zij de schade vergoeden of niet. Wanneer u de benodigde stukken niet heeft opgestuurd, kan het eventueel langer duren.

Bereken direct de premie van uw autoverzekering!