Wat is een APK keuringsrapport?

Na afloop van de APK krijgt u een keuringsrapport. Hierin staat onder andere of uw auto is goedgekeurd of afgekeurd, inclusief een overzicht van de reparatie- dan wel afkeurpunten. Daarnaast kunnen er in het rapport adviespunten staan. Als u nog nooit een APK keuringrapport heeft ingezien vraagt u zich misschien af wat een APK keuringsrapport precies is en wat er allemaal in staat. Hier leest u alles over het APK keuringsrapport.

 

Wat staat er in het rapport?

In het APK keuringsrapport staat het resultaat van uw APK keuring. Het keuringsrapport van de APK wordt opgesteld door een APK keurmeester. De APK keurmeester maakt een overzicht van drie categorieën: reparatie-, advies- en afkeurpunten. Op basis hiervan wordt bepaald of uw auto wordt goedgekeurd of afgekeurd. Ook vindt u de vervaldatum van de APK terug in het keuringsrapport. De auto moet voor de vervaldatum opnieuw worden gekeurd. Na de vervaldatum mag u niet meer in de auto rijden, alleen nog onderweg naar een keuringsstation. U moet dan ook kunnen aantonen dat u een afspraak heeft om de auto opnieuw te laten keuren.

APK keurpunten

Bij het uitvoeren van een APK-keuring, kijkt een keurmeester naar diverse APK keurpunten. Dit zijn de reparatie-, advies- en afkeurpunten. Een belangrijk keurpunt zijn bijvoorbeeld de banden. Er wordt gekeken naar beschadigingen en profieldikte. Ook wordt er onder andere gelet op de verlichting, gordels en carrosserie.

Reparatiepunten

Reparatiepunten zijn zaken die nog gerepareerd moeten worden, voordat er goedkeuring kan worden gegeven. Als u deze zaken laat repareren wordt uw auto APK goedgekeurd. Besluit u de reparaties achterwege te laten zal de APK keurmeester de auto afkeuren.

Afkeurpunten

Afkeurpunten zijn punten waarop de auto is afgekeurd. Als een auto APK is afgekeurd is hij niet meer geschikt voor gebruik op de openbare weg. Hij moet dan gerepareerd worden. Heeft repareren voor u geen zin meer? Dan kunt u de auto verkopen, inruilen of naar de sloop brengen. Het kan altijd zijn dat er iemand anders is voor wie repareren wel zin heeft.

Adviespunten APK

Adviespunten zijn punten die niet direct tot APK afkeur leiden, maar die u wel binnenkort moet vervangen of repareren. Bijvoorbeeld adviespunten over de banden, de remmen of gordels en airbags. Op een gegeven moment slijten deze zaken en moeten ze in de toekomst vervangen worden. Een APK keurmeester kan dit goed inschatten en geeft u hier duidelijk advies over.

Keuringsrapport in de auto bewaren

In Nederland is het niet verplicht om het APK keuringsrapport in de auto te bewaren. In sommige andere landen is het echter wel verplicht. Daarom is het belangrijk dat u het rapport toch goed bewaart. Controleer dus altijd even of u uw keuringsbewijs bij u moet hebben als u met uw auto naar het buitenland op vakantie gaat. U kunt het ook standaard in uw handschoenenkastje leggen. Zo weet u zeker dat u het altijd bij u heeft.

APK keuringsrapport online

Als u uw auto laat keuren krijgt u het APK keuringsrapport altijd op papier mee. U kunt het rapport niet online inzien. Wel kunt u door een kentekencheck te doen, online zien wat de vervaldatum van uw APK is. Dit kan op de website van de RDW. U vult het kenteken van uw auto in. Vervolgens krijgt u inzicht in de historische gegevens van de auto. Omdat de kentekencheck openbaar is, toont het alleen niet-privacygevoelige gegevens over het voertuig. Naast de APK vervaldatum kunt u bijvoorbeeld ook zien hoeveel kilo het voertuig kan trekken, hoeveel zitplaatsen er zijn en wanneer het voertuig voor het eerst in Nederland is geregistreerd.

APK keuringsrapport opvragen

Als u het APK keuringsrapport kwijt bent, kunt u een kopie hiervan opvragen. Dit kan bij een RDW keuringsstation, de RDW klantenbalie of bij de garage waar het voertuig is gekeurd. U moet er wel voor zorgen dat u het originele papieren Voertuigenbewijs of de kentekencard (het kentekenbewijs op creditcardformaat) bij u heeft. U ontvangt dan direct een kopie van het APK keuringsrapport. Een vervangend keuringsrapport kost €16,-.

APK keuringsrapport PDF

Als u het APK keuringsrapport kwijt bent, kunt u een kopie aanvragen. In de meeste gevallen kan de APK keurmeester u een kopie per PDF naar u toe sturen. Als u het keuringsbewijs graag in uw auto bewaard, kunt u hem vervolgens uitprinten.

Wilt u weten hoe een APK keuringsrapport eruit ziet? Op de website van de RDW kunt u een PDF van een APK keuringsrapport inzien. Elk APK keuringsrapport moet er zo uit zien.

Goedkope autoverzekering afsluiten? Vergelijk direct premies!