Mijn autoverzekering wordt geweigerd; wat nu?

Op het moment dat uw aanvraag voor een autoverzekering geweigerd wordt is dit natuurlijk erg vervelend. Zonder een autoverzekering mag u niet de weg op met uw voertuig. Op deze pagina zullen we u uitleggen hoe het kan dat uw aanvraag geweigerd wordt, en wat u vervolgens kunt doen om toch uw auto goed te verzekeren.

Wat is de reden waarom mijn autoverzekering geweigerd wordt?

Als uw autoverzekering geweigerd wordt, kan dit verschillende oorzaken hebben. Autoverzekeraars zijn kritisch of ze een aanvraag accepteren of niet. Per verzekeraar zijn de acceptatievoorwaarden ook nog verschillend. Zo kan het voorkomen dat de ene verzekeraar uw aanvraag weigert, maar bij de andere maatschappij wel geaccepteerd wordt. De verzekeraar zal de weigering wel schriftelijk moeten onderbouwen. Zorg dat u altijd deze toelichting opvraagt zodat u ook weet waarom uw autoverzekering geweigerd wordt.

Te veel schades geclaimd

Een eerste en veel voorkomende reden voor weigering is dat uw verzekeringsverleden toont dat u reeds herhaaldelijk schadeclaims hebt ingediend. Hierbij zal de verzekeraar u dan ook als een te hoog risico inschatten en uw autoverzekering als geweigerd beschouwen.

Wanbetaling

Een andere belangrijke reden voor weigering is dat u geregistreerd staat als wanbetaler bij een vorige verzekering. Via een databank kunnen alle verzekeraars raadplegen of u reeds geschorst bent geweest wegens een te lange periode van niet-betaling. In dit geval zal een weigering vaak het gevolg zijn.

De autoverzekering wordt geweigerd en wat nu?

Bovenstaande zijn enkele redenen waarom uw autoverzekering geweigerd word. Er kunnen uiteraard nog andere situaties zijn waarom een verzekeraar uw aanvraag niet accepteert. Er bestaat  geen vaste lijst van voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om een autoverzekering aan te vragen. Het kan dus voorkomen dat u bij een verzekeraar omwille van een incident uit het verleden geweigerd wordt, maar dat dit voor een andere verzekeraar geen belemmering voor de aanvraag vormt. Loopt u tegen een weigering aan, dan kunt u bij een aantal andere maatschappijen nagaan of u daar wel terecht kunt.

Autoverzekering overal geweigerd – de Vereende 

Wat als u verschillende verzekeraars en verzekeringsmaatschappijen hebt bezocht en uw aanvraag wordt telkens geweigerd? In dat geval kunt u wellicht terecht bij de Vereende, een maatschappij opgericht door verschillende verzekeraars specifiek voor mensen die een groot risico vormen voor de individuele maatschappijen. De Vereende zal in de meeste gevallen de autoverzekering accepteren, maar de premie zal aanzienlijk hoger liggen dan bij een reguliere autoverzekering. Deze hogere premie is vanwege het hogere risico. Hoe hoog de premie is hangt af van een aantal factoren.

Ook heeft u vaak een eigen risico bij een WA-verzekering. Dit eigen risico moet samen met de premie vooraf worden voldaan. De Vereende zal per aanvraag ook beoordelen of deze geaccepteerd wordt of niet. Daarnaast gelden er vaak nog extra voorwaarden bij het afsluiten van een verzekering. Diks verzekeringen is een tussenpersoon voor de Vereende. Dit houdt in dat u bij ons een verzekering bij de Vereende kunt afsluiten.

Autoverzekering geweigerd? Vraag hier een verzekering aan!

  • Weet ik niet