Het Waarborgfonds is opgericht in 1965. Het is een uitvloeisel van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. waarborgfonds_autoschadeOp grond van die wet moeten alle motorrijtuigen (auto’s, motoren, bussen, vrachtauto’s, brom- en snorfietsen enzovoort) in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Dat is de aansprakelijkheid voor autoschade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt, gewoonlijk een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken.

112schade.nl kan volledig kosteloos voor u de schade verhalen op het waarborgfonds.Klik hier voor meer informatie.

 

Keer het waarborgfonds uit als er geen dader is?

Soms kan dat echter niet. Bijvoorbeeld omdat de bezitter/houder van het motorrijtuig geen autoverzekering heeft afgesloten. Of omdat de bestuurder zich uit de voeten heeft gemaakt zonder naam en adres achter te laten. In dat soort situaties kan vaak het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst bieden.

Hoe komt het waarborfonds aan zijn geld?

Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland autoverzekeringen afsluiten. Indirect betaalt dus iedereen die een motorrijtuig heeft (en verzekerd heeft!) aan het Waarborgfonds mee.

Waarborgfonds: wanneer inschakelen?

Het fonds komt in vijf gevallen in actie bij schade in het verkeer in Nederland op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de veroorzaker vaststaat:

  • als niet bekend is wie de schade heeft veroorzaakt;
  • als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is;
  • als het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de bestuurder weet van de diefstal;
  • als de verzekeringsmaatschappij insolvent is;
  • als de bezitter/houder wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft.

Indien de veroorzaker bekend is verhalen wij de betaalde schade op deze persoon.

Hier kunt u een waarborgfonds schadeformulier downloaden alsmede de getuigenverklaring.

Veel gestelde vragen over het waarborgfonds

Heb ik bij het Waarborgfonds een eigen risico?

Dat hangt er van af. Voor materiële schade veroorzaakt door een onbekend motorrijtuig geldt bij het waarborgfonds een eigen risico van € 250. Er geldt geen eigen risico bij:

– schade door een onverzekerd motorrijtuig;
– schade door een gestolen motorrijtuig;
– schade door een motorrijtuig van een gemoedsbezwaarde;
– letselschade.

Hoeveel tijd heb ik om een schade in te dienen bij het Waarborgfonds?

De wettelijke termijn waarbinnen u uw schade kunt indienen is 3 jaar, gerekend vanaf de schadedatum. Natuurlijk is het wel verstandig om een verzoek om schadevergoeding zo snel mogelijk in te dienen.

Als de schade niet binnen de wettelijke termijn bij het waarborgfonds is ingediend dan is uw claim verjaard en kan deze niet meer door het waarborgfonds in behandeling worden genomen.

Indienen van een claim bij het Waarborgfonds

Belangrijk! Voordat u besluit om een claim in te dienen bij het waarborgfonds, adviseren wij u een bezoek te brengen aan onze Veel Gestelde Vragen. Daar kunt u onder meer lezen dat het van groot belang is dat de schade die u heeft geleden is toegebracht door een ander motorvoertuig (auto, motor, etc.). Is dat niet het geval – er was bijvoorbeeld sprake van opzettelijke vernieling (bekraste auto) – dan kunt u helaas geen beroep op het waarborgfonds. Lees dus de vragen en de antwoorden, zodat u zich de moeite bespaart om onnodig een claim in te voeren.

Voor het invoeren van uw claim, vraagt het waaborgfonds u naar uw Burger Service Nummer (BSN, vroeger Sofi-nummer). Ook vraagt men naar uw geboortedatum en het kenteken van uw auto.

Kan ik alleen schade aan een motorvoertuig bij het waarborgfonds claimen?

Ook andere schade zoals bijvoorbeeld letselschade, schade aan een fiets, een huis of een tuin kan voor vergoeding in aanmerking komen.
Het is niet bepalend of een schade is ontstaan aan een motorvoertuig, maar juist of de schade is toegebracht door een ander motorvoertuig.

Mijn auto is gestolen. Kan ik het verlies bij het Waarborgfonds claimen?

Nee, alleen schade toegebracht door een gestolen motorvoertuig, wordt onder bepaalde voorwaarden door het Waarborgfonds vergoed.

U kunt de schade aan uw eigen voertuig als gevolg van de diefstal mogelijk vergoed krijgen door uw eigen verzekeringmaatschappij (als uw polis daar dekking voor biedt). Als de dader bekend is, dan is het ook mogelijk om uw schade direct op die persoon te verhalen.

Waarborgfonds autoschade en de voorwaarden

Het Waarborgfonds Motorverkeer kan u helpen wanneer u schade aan uw auto heeft die is veroorzaakt door een ander motorvoertuig. Niet elk type autoschade wordt vergoed door het Waarborgfonds, daarnaast dient u ook aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Wanneer u aan alle voorwaarden voldoet is het mogelijk dat u bij schade aan uw auto de reparatiekosten vergoed krijgt. Allereerst moet de schade aan uw voertuig veroorzaakt zijn door een ander motorvoertuig of een aanhanger die aan een motorvoertuig is gekoppeld. Ten tweede moet het zwart op wit staan dat niet u, maar de tegenpartij aansprakelijk is voor de aangebrachte schade. Voor meer informatie over de voorwaarden die het Waarborgfonds stelt kijkt u op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Heeft u een verzekering lopen bij Diks Verzekeringen dan kunnen wij u natuurlijk helpen om een schadeclaim in te dienen bij het Waarborgfonds. Neemt u gerust contact met ons op.

Waarborgfonds autoschade formulier

Schade aan uw auto is altijd een vervelende zaak. Of het nou gaat om schade toegebracht door anderen of doordat u zelf met uw auto tegen iemand bent aangereden. Wanneer autoschade zich heeft voorgedaan moet u zo snel mogelijk het Waarborgfonds autoschade formulier invullen.

Op de plek van de aanrijding vult u samen met de tegenpartij het Europees Schadeformulier in terwijl u rustig en vriendelijk blijft. Het is noodzakelijk dat het invullen van dit formulier zo nauwkeurig mogelijk wordt gedaan. Vergeet ook niet om een duidelijke schets te maken van de situatie en neem foto’s met uw fototoestel of uw telefoon van de materiële schade.Ook is het belangrijk om de naam- en adresgegevens van eventuele getuigen van de schade op te schrijven. Getuigen kunnen u helpen te verklaren wie er schuld heeft aan de aanrijding. Bent u klaar met het invullen van het formulier laat dan ook de tegenpartij het formulier ondertekenen en geef een exemplaar aan de tegenpartij.

De achterkant van het formulier kunt u daarna op uw gemak thuis bijvoorbeeld invullen. Het is verstandig om het Waarborgfonds autoschade formulier altijd in uw auto of bij uw papieren te bewaren. Indien u geen schadeformulier meer heeft kunt u deze gratis downloaden bij Diks.nl

Wat is vandalismeschade en wordt dat door het Waarborgfonds vergoed?

Vandalismeschade is het met opzet vernielen of beschadigen van eigendommen van anderen. Voorbeelden van vandalismeschade zijn: bekrassen met een scherp voorwerp, leksteken van banden, aftrappen van een spiegel, het lopen over een auto.

Een van de voorwaarden om voor schadevergoeding voor het Waarborgfonds in aanmerking te komen is dat de schade moet zijn toegebracht door een motorvoertuig. Daarom wordt schade door vandalisme helaas niet door het waarborgfonds vergoed. U kunt de schade als gevolg van vandalisme mogelijk vergoed krijgen door uw eigen verzekeringmaatschappij (als uw polis daar dekking voor biedt). Als de dader bekend is, dan is het ook mogelijk om uw schade direct op die persoon te verhalen.

Autoverzekering vanaf € 6,= per maand.
Bereken uw voordeel »
> Direct afsluiten