Hoe zit het met eigen risico bij een WA-verzekering?

Bij het afsluiten van een verzekering kan de term ‘eigen risico’ naar voren komen en met u besproken worden. Dit is ook bij de wa-verzekering het geval. Wat is eigen risico en wat houdt dit in?

Wat is eigen risico?

Bij een verzekering kunt u een eigen risico hebben. Dit eigen risico geldt veelal per schadegebeurtenis. Een eigen risico houdt in dat een gedeelte van de schade standaard voor uw eigen rekening is.

Voorbeeld: u heeft een schade veroorzaakt van € 5.000,-. Op de verzekeringspolis staat dat u
een eigen risico heeft van € 250,- per gebeurtenis. U moet dus zelf € 250,- betalen, de rest wordt vanuit de verzekering vergoed aan de tegenpartij.

Heb je eigen risico bij een wa-verzekering/aansprakelijkheidsverzekering?

De meeste verzekeraars hebben bij een aansprakelijkheidsverzekering geen eigen risico ingesteld.
Bij de meeste verzekeraars heeft u hier wel een keuze in. Hoe hoger het eigen risico dat u kiest, des te lager de verzekeringspremie wordt (u krijgt dus korting). De verzekeraar hoeft bij een hoger eigen risico namelijk standaard minder uit te keren bij een schade.

Verzekeraars kunnen bij bepaalde schadegevallen een afwijkend eigen risico instellen. Dit moet altijd vermeld staan in de verzekeringsvoorwaarden. Ook wanneer u niet de juiste woonsituatie (alleenstaand of gezin) heeft verzekerd, kan de verzekeraar bij schade een eigen risico instellen.

Bij het aanvragen van een wa-verzekering zal met u besproken worden hoe het zit met het eigen risico bij deze specifieke verzekeraar. Daarnaast is de hoogte van het eigen risico altijd terug te vinden op uw polisblad en in de polisvoorwaarden.

Zijn er wa-verzekeringen zonder eigen risico?

Zoals gezegd zijn de meeste wa-verzekeringen zonder eigen risico.

Is het verstandig om een eigen risico te kiezen bij een aansprakelijkheidsverzekering?

Of het verstandig is om te kiezen voor een eigen risico bij de aansprakelijkheidsverzekering hangt altijd van uw persoonlijke en financiële situatie. Een hoog eigen risico is niet standaard verstandig of onverstandig te noemen. Waar u over na zult moeten denken is of u dit eigen risico gemakkelijk voor uw eigen rekening kunt nemen bij schade, en dat bijvoorbeeld meerdere keren per jaar. In hoeverre is dit haalbaar voor u en weegt dit op tegen de premiekorting die u krijgt bij dit hogere eigen risico?

Kan ik korting krijgen op mijn wa-verzekering?

Vaak is de wa-verzekering af te sluiten als onderdeel van een pakket. Bijvoorbeeld samen met de inboedel, opstal en rechtsbijstand. De meeste verzekeraars geven u korting, wanneer u binnen het pakket meerdere rubrieken verzekerd.